Ny studentlokal invigd i Piteå

Publicerad: 20 september 2017

Sedan kårhusföreningen i Piteå gick i konkurs har Piteå studentsektion (PIST) stått utan egen lokal. Ett faktum som självklart påverkat både studentsektionen och studentlivet under nära två års tid. Därför var det till stor glädje för alla inblandade när den helt nya sektionslokalen i dag invigdes.

– Sektionslokalen innebär att studenterna nu efter nästan två år utan kårhus får en naturlig mötesplats. Det gör att studenter enklare kommer kunna mötas och knyta kontakter över programgränserna. Det betyder också att det kommer finnas en självklar plats för studenter att anordna egna event. Att äntligen ha en sektionslokal tror vi i Piteå Studentsektion kommer stärka både vårt eget campus, men även Piteå kommun, säger sektionsordförande Emelie Häggdahl som ser fram emot möjligheterna som en egen sektionslokal medger.

– Sektionslokalen kommer dels att bli en del av skolans nya lunchrum men det kommer även att bli en naturlig plats för studier. Utöver det kommer sektionslokalen att vara den plats där studenterna själva får bestämma vilken typ av verksamhet den ska användas till. Det kan vara allt ifrån konserter, stand-up kvällar, fester, föreläsningar, studiecirklar, och workshops. Det känns fantastiskt bra! Äntligen får vi den naturliga mötesplats vi alla har längtat efter.

En trygg plats för social samvaro

Monica Johansson, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande, poängterade vikten av en fast lokal för studenternas välbefinnande.

– Vi vill att studentlivet ska upplevas som en positiv och minnesvärd tid. En trygg plats för social samvaro är en viktig förutsättning, inte minst för alla de studenter som inte har anknytning till orten. Men det handlar inte bara om att få tillgång till en egen lokal. Parallellt med arbetet kring lokalfrågan så har studentsektionen i Piteå, PIST, inte bara återuppstått utan dessutom lyckats rekrytera rekordmånga nya medlemmar. Som en effekt av detta så har det också skapats nya band mellan studenterna och Piteå kommun. I somras tecknades en avsiktsförklaring mellan PIST och Piteå kommun som syftar till att stärka studenterna, studentlivet i Piteå och Piteå som studentstad.

Början på något nytt

Monica Johansson är övertygad om att den nya lokalen inte bara innebär bättre möjligheter till social samvaro utan att det även finns större vinster att göra.

– Studenterna i Piteå har alltid visat stort engagemang men utan en levande sektion så har det varit svårt att föra en dialog kring utbildningar, lokalfrågor och annat som berör studenter i ett förändringsarbete. Vi tror att studenterna blir mer nöjda med både utbildning och studiemiljö om de känner att de kan vara med och påverka. Nöjda studenter bidrar till en positiv miljö och blir sedan goda ambassadörer efter avslutad utbildning, säger Monica Johansson som sett fram emot sektionslokalens förverkligande.

– Jag säger bara ÄNTLIGEN! Det har varit en ganska lång process från det att kårhusföreningen gick i konkurs och studenterna förlorade en uppskattad mötesplats fram till idag. Det här känns som början på något nytt.

I media

Taggar