Hoppa till innehållet
Theres Brännmark
Theres Brännmark

Theres Brännmark

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
theres.brannmark@ltu.se
0920-493632
A2028 Luleå

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Fil. kand i Svenska med didaktisk inriktning. Tidigare har jag arbetat som sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen. Under en kortare period arbetade jag också på introduktionsprogrammet på gymnasiet. Under mitt sista år inom vuxenutbildningen hade jag också uppdrag som förstelärare. 

Undervisning

Vid lärarutbildningen arbetar jag med kurser inom svenskämnet och den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag undervisar i Grundlärarprogrammen, inriktning F-3 och 4-6, samt i Ämneslärarprogrammet, inriktning mot gymnasieskolan. Dessutom undervisar jag i fristående kurser i kommunikation, kreativt skrivande, retorik, svenska som andraspråk och svenska språket. 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Kiruna på kartan (2018)

Brännmark. T, Nordenstam. A
Svenskläraren, nr. 1, s. 12-13
Kapitel i bok, del av antologi

Samarbetsinlärning för individanpassning (2016)

Brännmark. T
Ingår i: Flerspråkighet som resurs
Konferensbidrag

Individanpassad vuxenundervisning i grupp (2015)

Brännmark. T
Ingår i: Symposium 2015, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, 2015