Forskarskola stärker den vetenskapliga miljön

Publicerad: 30 maj 2018

Forskarskolan SPLIT (Språk- och litteraturdidaktik i det nya medielandskapet) träffades nyligen på Luleå tekniska universitet. För universitetets forskarmiljö inom svenskämnet är skolan ett betydelsefullt verktyg för att skapa kontakter med forskare från andra lärosäten

– En forskarskola av detta slag är mycket viktig för vårt ämne. Den kritiska massan blir större och doktoranderna får ett brett nätverk både av blivande kollegor och seniora forskare som de har nytta av både nu och framöver. Utbyte och kritisk läsning från andra håll är alltid berikande och lärorikt. För oss i Luleå är det dessutom väldigt roligt att få besök av forskare från andra lärosäten under några dagar. Detta var tredje gången, säger Anna Nordenstam, professor vid Luleå tekniska universitet.

Bygger en forskningsfront

Forskarskolan SPLIT påbörjades år 2015 och är en nationell forskarskola bestående av fem lärosäten: Linköpings Universitet, Luleå tekniska universitet, Malmö Högskola, Södertörns Högskola och Umeå Universitet. Vid årsskiftet avslutas forskarskolan men lärdomarna från skolan kommer att vara till stor nytta i det framtida arbetet på Luleå tekniska universitet.

– Vi tar med oss betydelsen av att delta i forskningssammanhang i Sverige och internationellt. Denna forskarskola är av stor betydelse för oss på Luleå tekniska universitet då den vidgar och stärker vår forskningsmiljö. Tillsammans bygger vi en forskningsfront inom området språk, litteraturdidaktik och nya medier, vilket har betydelse för lärarutbildningen, säger Caroline Graeske, biträdande professor vid universitetet, och fortsätter.

– Vi hoppas förstås mycket på att den nya forskarskolan (i samarbete med Region Norrbotten, Bodens kommun och Luleå kommun) vid universitetet kommer att ge oss möjlighet att fortsätta arbetet med dessa frågor. Att kunna vara i en stor forskningsmiljö som doktorand är ovärderligt och kanske några nya doktorander är intresserade av frågor som är knutna till SPLIT; frågor om språk och litteraturdidatik i det nya medielandskapet.

Stimulerande utbyten

Under träffen på Luleå tekniska universitet anordnades föreläsningar, textdiskussioner och karriärplanering för forskarskolans doktorander.

– SPLIT träffas på varje termin för så kallade internat. Då ses både doktoranderna och handledarna under två dagar. Det är mycket stimulerande att följa doktorandernas avhandlingsprojekt och lärorikt för alla med dessa utbyten, säger Caroline Graeske.

– Vi brukar också ha inslag med föreläsningar och nu senast talade både Ingemar Friberg, Fredrik Sjöberg och Karolina Parding från Luleå tekniska universitet om sin forskning om läraryrket i relation till fronesis, evidensbaserad kunskap och rapporten om lärare, säger Anna Nordenstam.

Kontakt

Anna Nordenstam

Nordenstam, Anna - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491316
Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor, Stf Prefekt

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»

Taggar