Hoppa till innehållet
Rekordmånga sökande till LTU

Rekordmånga sökande till LTU

Publicerad: 18 april 2013

Sista ansökningsdag till universitet och högskolor har passerat och aldrig tidigare har Luleå tekniska universitet haft så många förstahandssökande till sina program. Resultatet visar att totalt 18 procent fler än 2012 har sökt till Luleå tekniska universitet, medan motsvarande för riket är 6,5 procent. LTU:s civilingenjörsutbildningar har fått hela 24 procent fler förstahandssökande.

– Jag är som vanligt väldigt glad men inte förvånad eftersom vi arbetar genomtänkt och koordinerat med studentrekrytering och marknadskommunikation. Dessutom har vi redan sedan tidigare ett gott renommé som ett universitet med hög kvalitet på vår utbildning och forskning som tidigare studenter och andra ambassadörer för vidare i olika delar av landet, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

18 procent fler sökande inför höstterminen innebär en kraftig ökning för Luleå tekniska universitet och motsvarar drygt 660 fler sökande jämfört med 2012. Det är ett resultat som kraftigt överstiger genomsnittet för riket, där ökningen är 6,5 procent.

För medieutbildningarna vid LTU i Piteå visar Upplevelseproduktion och Datorgrafik, som fått 58 procent fler sökande vardera i år, på högt söktryck. Detta tillsammans med både Radioproduktion i nya medier, med 23 procent fler sökande, och Ljudteknik, som fått 13 procent fler sökande.

Musik, konstnärlig kandidat har 27 procent fler sökande i år jämfört med förra året.

För lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet visar Kompletterande pedagogiska utbildning (KPU), som vänder sig till dem som har akademiska studier inom undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9, en ökning med 29 procent.

Inom civilingenjörsutbildningarna, som fått 24 procent fler sökande, är det Datateknik och Hållbar energiteknik som ökar allra mest jämfört med 2012. Till båda utbildningarna är det mer än dubbelt så många som sökt jämfört med 2012. Den största ökningen för högskoleingenjörer visar Bilsystemteknik som mer än fördubblat antalet sökande jämfört med 2012.

Inom de samhällsvetenskapliga utbildningarna är det Systemvetenskap och Civilekonom som ökar mest. En annan utbildning där antalet sökande ökat kraftigt är Arbetsterapeut, som fått nästan dubbelt så många sökande jämfört med 2012. LTU:s utbildning till Arbetsterapeut var den enda i landet som i en kvalitetsgranskning av f.d. Högskoleverket gavs betyget ”Mycket hög kvalitet”.

Text: Leif Nyberg och Anna Åström