Hoppa till innehållet
Elin Janum - Malin Hollström

Studenter knep andrapris i tuff konkurrens

Publicerad: 26 oktober 2012

Malin Hollström och Elin Janum, studenter Upplevelseproduktion, tog hem andrapriset i Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt, arrangerad av Vinnova. Detta i konkurrens med landets alla ingenjörsutbildningar, handelshögskolor och designutbildningar

Till årets tävling hade 69 bidrag lämnats in till Vinnova och ESBRI (Institutet för entreprenörskap och småföretagarforskning). Temat var kommersialisering och nyttiggörande och totalt sju studenter av de 69 bidragen hade valts ut.

Priserna delades ut av Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet, och ett resestipendium på 20 000 gick till de två LTU-studenterna Malin Hollström och Elin Janum för deras uppsats om Innovativa vandringsleder.

- Vi är mycket glada och stolta och vårt examensarbete har gett oss så mycket mer än vi någonsin kunnat tro. Förutom att det var en mycket lärorik process där vi finslipat och bearbetat våra kunskaper inom upplevelseproduktion har vi fått en bra kontakt med LRF och två ärofyllda stipendium. Vi kommer mest troligt att använda detta stipendium till en paketerad vandringsresa någonstans i Europa, det blir en möjlighet att se hur andra länder arbetar med ledutveckling och få inspiration för framtiden, säger Malin Hollström.

Årets vinnande uppsats har titeln ”Mobility and productivity among Swedish inventors – a cause for causality?” och har skrivits av Lina Ahlin, nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

I år hamnade två uppsatser på tredje plats. Den ena, ”Need for Speed – Exploring Swedish High-Tech Subsidiaries’ Innovation Process in China” är skriven av Erik Andersson och Fredrik Thimell, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den andra, ”A Sweet Tooth for Innovation – A Case Study of Upstream Collaboration at Leaf” är skriven av Lina Bengtsson och Anna Walberg, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Alla vinnare Nytt&Nyttigt
Samtliga vinnare i uppsatstävlingen ”Nytt & Nyttigt”

Juryns motivering:


2:a pris Innovativa vandringsupplevelser
Författare: Malin Hollström & Elin Janum

"Tjänsteföretag blir allt viktigare för tillväxten, och vi behöver mer kunskap om dem. Tjänsteinnovation och dess konsekvenser är en angelägen fråga som behandlas förtjänstfullt i uppsatsen. Med exempel från upplevelseindustrin undersöker författarna hur en
översättningsprocess kan användas för att tematisera en vandringsled samt hur storytelling kan förstärka temat. Studien har genomförts på uppdrag av LRF (Lantbrukarnas riksförbund).

Med utgångspunkt i den planerade Bondeleden samt upplevelseproduktionens bidrag till innovation, ger författarna tydliga beskrivningar av den komplexa innovationsprocessen i praktiken. Dessutom har en uppdaterad metod för kommersiell ledutveckling tagits fram.

Sammantaget är detta en väl genomförd uppsats som har stor praktisk relevans och som rör ett mycket aktuellt och viktigt område. Uppsatsen är innovativ i sig med metodutveckling i kommersialisering av naturupplevelser och en bred konceptuell tillämpning. Författarna anknyter väl till tävlingens tema – innovation och nyttiggörande.