Hoppa till innehållet
David Myhr
David Myhr, universitetslektor i musikalisk gestaltning.

Möt en doktorand - David Myhr

Publicerad: 3 april 2014

Traditionellt sett har kreativitetsstudier inom musikområdet fokuserat på kompositörer inom konstmusiken. Då det gäller låtskrivande och musikproduktion inom populärmusik och ur låtskrivarens eget ”inre” perspektiv har det dock gjorts väldigt lite. Detta är vad mitt forskningsprojekt inom ramen för ämnet musikalisk gestaltning handlar om.

Målet är att genom att utgå från min egen konstnärliga praktik identifiera, belysa och analysera de avgörande ögonblick som mer än andra formar och influerar det slutliga resultatet av en färdiginspelad poplåt. Min egen skapandeprocess kommer att utgöra en central del av metoden och jag ämnar skriva och spela in ett album bestående av tio nya poplåtar. Fem av dessa kommer att användas som fallstudier för detta projekt. Jag kommer att samla in en mängd data från den kreativa processen, bl.a. ljud- och videoupptagningar. I analysen kommer jag att belysa de avgörande ögonblicken samt när dessa uppkommer samt söka besvara frågan om hur en låtskrivare och skivartist bäst kan trigga och fånga upp bra idéer. Den kommer också att ta fram tyst kunskap kring några av de metoder, strategier och trick som används för att hitta en utgångspunkt för melodi och/eller text samt hur denna grundidé sedan tas vidare till en färdig låt och i förlängningen en komplett studioproduktion.

Resultatet från denna studie kommer dels att vara det klingande resultatet som kommer att stå i fokus. Den andra delen kommer att vara skriftlig med många multimediainslag. Den kommer att bidra till kunskap och förståelse för hela den sammanvävda process, bestående av både låtskrivande och musikproduktion, som är signifikant för skapandet av popmusik.