Grundutbildning och avancerad utbildning - toppbild

Grundutbildning och avancerad utbildning

Luleå tekniska universitet utbildar lärare för förskola, grundskola och gymnasium. Hos oss kan du utbilda dig till datorgrafiker, journalist eller mediedesigner. Är du mera tekniskt lagd kan du bli ljudtekniker. Musikhögskolan, som är en viktig del av Luleå tekniska universitet, ligger på universitetetområdet i Piteå och är en av sex musikhögskolor i Sverige. Teaterhögskolan i Luleå tillhör också universitetet. Utbildningen startade 1996 som ett unikt samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottensteatern.

Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete är en viktig del av KKL:s verksamhet och vid institutionen finns ett stort antal professorer och lektorer som arbetar med forskning och undervisning.

Lärarutbildning

Förskollärare

[http://www.ltu.se/edu/program/LYFLG]

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3

[http://www.ltu.se/edu/program/LYGLA]

Grundlärare, inriktning mot grundskolan årskurs 4-6

[http://www.ltu.se/edu/program/LYGMA]

Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan

[http://www.ltu.se/edu/program/LYaeGA]

Specialpedagogprogrammet

[http://www.ltu.se/edu/program/LYSPA]

Kompletterande Pedagogisk utbildning

[http://www.ltu.se/edu/program/LYKPG]

Utbildningsvetenskap, magister

[http://www.ltu.se/edu/program/FNUVA]

Utbildningsvetenskap, master

[http://www.ltu.se/edu/program/FMUTA]

Musik

Musik, konstnärlig kandidat

[http://www.ltu.se/edu/program/KKMUG]

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master

[http://www.ltu.se/edu/program/KMMGA]

Gehörsbaserat musikskapande

[http://www.ltu.se/edu/program/KHGSG]

Media

Datorgrafik, konstnärlig kandidat

[http://www.ltu.se/edu/program/KKDGG]

Film- och TV scenografi/attrubutmakeri, konstnärlig högskoleexamen

[http://www.ltu.se/edu/program/KHSCG]

Journalistik och medier, kandidat

[http://www.ltu.se/edu/program/FKJMG]

Ljudteknik, kandidat

[http://www.ltu.se/edu/program/FKLTG]

Visuell gestaltning – Digital design

[http://www.ltu.se/edu/program/KKVDG]

Visuell gestaltning – Filmdesign

[http://www.ltu.se/edu/program/KKVFG]

Mediedesign, konstnärlig kandidat

[http://www.ltu.se/edu/program/KKMDG]

Teaterhögskolan i Luleå

Skådespelarprogrammet

[http://www.ltu.se/edu/program/KKSKG]

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017