Hoppa till innehållet
Toppbild Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning - utveckla verksamheten tillsammans med oss!

Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) har stor erfarenhet av både längre och kortare utbildningsuppdrag inom olika områden. Vår breda kompetens inom utbildning och forskning med inriktning mot pedagogik, specialpedagogik, språk, matematik, musik, medier, ljudteknik, dans, teater, idrott, fritidsvetenskap, naturvetenskap, filosofi och upplevelseproduktion innebär att vi kan utveckla kvalitativa uppdragsutbildningar i samverkan med våra uppdragsgivare.

Vi erbjuder både kortare kompetensutvecklingsinsatser och längre processinriktade utbildningar för offentlig och privat verksamhet. Beroende på uppdragsgivarnas behov utformar vi en poäng- eller intygsgivande kurs, en föreläsning för personalgruppen, en seminarie- eller handledningsserie, ett utvecklingsprojekt eller en projektutvärdering.

Välkommen att kontakta

Greta Lindberg

Greta Lindberg, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor

Telefon: 0920-491026
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik