Toppbild Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning - utveckla verksamheten tillsammans med oss!

Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) har stor erfarenhet av både längre och kortare utbildningsuppdrag inom olika områden. Vår breda kompetens inom utbildning och forskning med inriktning mot pedagogik, specialpedagogik, språk, matematik, musik, medier, ljudteknik, dans, teater, idrott, fritidsvetenskap, naturvetenskap, filosofi och upplevelseproduktion innebär att vi kan utveckla kvalitativa uppdragsutbildningar i samverkan med våra uppdragsgivare.

Vi erbjuder både kortare kompetensutvecklingsinsatser och längre processinriktade utbildningar för offentlig och privat verksamhet. Beroende på uppdragsgivarnas behov utformar vi en poäng- eller intygsgivande kurs, en föreläsning för personalgruppen, en seminarie- eller handledningsserie, ett utvecklingsprojekt eller en projektutvärdering.

Välkommen att kontakta

Bengt-Ola Niemi, Universitetsadjunkt, utbildningsledare
Telefon: 0920-491524
Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

För mer information om våra kompetensområden pedagogik, språk och ämnesdidaktik:

[http://www.ltu.se/org/kkl/Avdelningar/Pedagogik-sprak-och-amnesdidaktik]

För mer information om våra kompetensområden musik och dans:

[http://www.ltu.se/org/kkl/Avdelningar/Musik-dans-och-teater]

För mer information om våra kompetensområden medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater:

[http://www.ltu.se/org/kkl/Avdelningar/Medier-ljudteknik-och-upplevelseproduktion]

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017