Hoppa till innehållet

Implementeringsstöd för nya styrdokument i förskolan

Publicerad: 4 juli 2011

I ett samarbete mellan Skolverket och regionala utvecklingscentra vid universitet och högskolor erbjuds kompetensutvecklingsinsatser till stöd för det lokala arbetet med att implementera de nya styrdokumenten i skola och förskola.

 

I Norrbotten genomförs en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare under 2012-2013, via Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Luleå Tekniska Universitet. 

Målet med insatsen är att fördjupa förståelsen för förskolans styrdokument så att förskolläraren ska kunna tolka dessa och omsätta dem i praktiskt verksamhet. Det är andra året utbildningen genomförs i Norrbotten och utbildningen startade i december 2012. 

Utbildningsprogrammet finansieras av Skolverket och är kostnadsfritt, frånsett kostnad för litteratur. Det är skolhuvudmannen och förskolechefen som avgör vem som deltar i kompetensutvecklingen. Anmälan, som nu är stängd, var bindande, men inte personlig. Det innebär att förskolan kan skicka någon annan istället, om den som först anmäldes får förhinder. För deltagare som uteblir från mer än ett utbildningstillfälle och inte skickar någon ersättare kommer arbetsplatsen att debiteras 300 kr.

Dokument för dig som deltar i utbildningen:

Kontakt:

Anna Lindahl, Regionalt utvecklingscentrum (RUC)
Tfn: 070-640 57 08. E-post: anna.lindahl@ltu.se