Hoppa till innehållet

Korta vägen till arbetsmarknaden

Publicerad: 2 april 2012

Nu startas en ny utbildningsomgång för utbildningen "Korta vägen" som ska hjälpa invandrade akademiker ut i arbetslivet i Sverige.

Det är andra omgången för den nationella satsningen "Korta vägen" och glädjande nog har alla förra årets deltagare i Luleå fått jobb.

Korta vägen är en utbildningssatsning som vänder sig till  utländska akademiker och i utbildningen ingår teoretiska ämnen och praktik. Tanken  är att deltagarna ska få fördjupa sina kunskaper i bl.a svenska, historia och samhällskunskap och dessutom få hjälp med att hitta en praktikplats inom sitt yrkesområde, vilket i förlängningen kan leda till en anställning. Här i Norrbotten samarbetar Arbetsförmedlingen och Centek och utbildningen går för tredje året i rad.  Svenskundervisningen i kursen genomförs av  två  lärare från institutionen Konst, Kommunikation och Lärande vid Luleå tekniska universitet.