Lärarlyftet - uppdragsutbildningar

Lärarlyftet II

Publicerad: 10 januari 2013

Lärarlyftet vänder sig till yrkesverksamma lärare med lärarexamen. Satsningen på Lärarlyftet II löper från 2012 till 2015. Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar.

Kursstart VT 2013

Kurs L0050P Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45hp (1-45)