Hoppa till innehållet

Modersmål, kultur och identitet genom ett interaktivt lärande

Publicerad: 31 mars 2011

Kursen är en fortbildning av verksamma modersmålslärare. I kursen studeras modersmålets betydelse för individens skolframgång och studenterna tillägnar sig didaktisk insikt om arbetssätt som stödjer kunskapsutveckling i olika skolämnen. I kursen ingår även att förstå betydelsen av kultur och etnicitet samt språkligt och genusbetingat mönster för lärandeprocessen.

Kurs L0049P Modersmål, kultur och identitet genom ett interaktivt lärande, 15 hp