Hoppa till innehållet

Uppdrag under våren och hösten 2013

Publicerad: 5 april 2013

MATEMATIKLYFTET – UTVECKLING AV DIDAKTISKT STÖDMATERIAL

Under H12 och V13 utvecklar KKL

  • en modul för didaktiskt stödmaterial i matematik för förskolan i samverkan med Malmö högskola
  • en modul för didaktiskt stödmaterial i matematik för gymnasieskolan i samverkan med KTH, Stockholms universitet samt Åbo Akademi

HANDLEDARUTBILDNING FÖR MATEMATIKHANDLEDARE INOM MATEMATIKLYFTET

Under V13 utvecklar KKL i samverkan med Skolverket en handledarutbildning för matematikhandledare inom Matematiklyftet som startar under H13.

FORSKNINGSINSATS I SAMVERKAN MED STUDENTER

Fil.dr Gunnar Jonsson genomför en forskningsinsats för Luleå kommun i samverkan med lärarstudenter. Syftet är att handleda studenterna i olika utvecklingsprojekt för kommunen som samtidigt utgör studenternas examensarbete i lärarutbildningen.

PITEÅ KOMMUN

ÖJEBYNS  REKTORSOMRÅDE                                        

Handledningsinsats inom Matematiklyftet V13 i Norrfjärdens skola.

ÖVRIGA KOMMUNER

UPPGRADERING AV HANDLEDARUTBILDNING FÖR VFU-LÄRARE (LU-LÄRARE)

KKL genomför en tvådagars uppgradering av tidigare handledarutbildningar under våren 2013.                                                                                                                                                       

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

SPALT                                                                                       

Ny omgång av den s k SPALT-utbildningen för personal inom landstingsverksamheter startar under våren 2013.                                                                                                                  

Kurs S0003P Specialpedagogiska perspektiv och strategier i möten med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7.5 hp                                                                                                                                                  

LTU-INSTITUTIONER I SAMVERKAN

Svenska för utländska doktorander- intensivkurs i svenska språket genomförs i samverkan med institutionerna SBN (Samhällsbyggnad och naturresurser) respektive TVM (Teknikvetenskap och matematik).    

SAMESKOLSTYRELSEN

Förnyad matematiksatsning matematikdidaktisk fortbildning för samisk matematikdidaktisk fortbildning för samisk matematikutbildning på nordsamiska 2012.

SUNDERBY FOLKHÖGSKOLA

Utvärderingsuppdrag inom projektet Bliss – en affärsidé 2012 – 2013. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett kunskapscenter för bliss som ska drivas som ett socialt företag och därmed ge blissanvändare arbete.

                               

ENGLISH FOR UNIVERSITY ADMINISTRATORS

Engelsk språkkurs för universitets administrativa personal.

För mer information kontakta:

Chris Tanner, 0920- 49 25 38

 

SVENSKA FÖR UTLÄNDSKA ANSTÄLLDA VID LTU

Engelsk språkkurs för universitets administrativa personal

För mer information kontakta:

Adrian Rodriguez, 0920- 49 22 79

 

UPPDATERINGSUTBILDNING FÖR VFU-HANDLEDARE

Kursen vänder sig till handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen (LU-lärare) som har genomgått tidigare handledarutbildningar och behöver komplettera dessa.

För mer information kontakta:

Utbildningsledare Greta Rova Lindberg 0920-40 10 26 eller

VFU-handläggare Kristina Bäck  0920-49 15 31

 

SEMINARIESERIE KRING INTRODUKTIONSÅRET/MENTORSUTBILDNINGEN

Seminarierna genomförs under vårterminen 13.

För mer information kontakta:

Elisabeth Lundmark,  0920-49 13 74