Hoppa till innehållet
Caroline Graeske
Caroline Graeske

Caroline Graeske

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Caroline.Graeske@ltu.se
0920-491005
D505 Luleå

Caroline Graeske är lektor vid institutionen för Konst, kommunikation och lärande och undervisar främst i litteraturvetenskap och vid olika litteraturkurser inom lärarutbildningarna. Hon är även verksam inom fristående kurser som Kreativt skrivande och Genus, litteratur och medier. Disputerade gjorde hon 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling om Stina Aronsons författarskap där genusperspektivet var centralt. Alltjämt är genusperspektivet aktuellt i Graeskes forskning och hon arbetar nu med ett projekt om Fiktionernas funktion i gymnasieskolans läromedel. Hon har även skrivit artiklar om Eyvind Johnson och Birgitta Trotzig. Utöver detta har hon påbörjat ett ofinansierat projekt om Malmens makt. Bilder av gruvnäringen i litteraturen. Sedan 2014 har Graeske även ett ledningsuppdrag vid Avdelningen för Pedagogik språk och ämnesdidaktik.

Utbildning

Fil. Doc, 2003, litterturvetenskap, Uppsala universitet Fil. Lic. 1998, litteraturvetenskap, Uppsala universitet Fil. Kand 1993, Kulturvetarlinjen, Uppsala universitet

Forskningsintressen

Litteraturdidaktik, genus, läromedel, kvinnors skrivande, 1900-tal, moderskap, manlighet, etnicitet

Pågående forskning

Fiktionernas flerfaldighet. Om läromedel, läsarter och didaktisk design

Malmens makt. Bilder av gruvnäringen i litteraturen

Caroline_Graeskes_bocker_1.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_2.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_5.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_3.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_4.jpg

Publikationer

Artikel i tidskrift

I gränslandet (2020)

Norm- och ekokritiska perspektiv på Inga Borgs böcker om Plupp
Graeske. C
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 50, nr. 1, s. 33-40
Kapitel i bok, del av antologi

Spawn 2.0 — Att spela sig till läsning (2020)

Graeske. C, Lundström. S, Smith. E, Thunberg. S, Vallin. H
Ingår i: Litteraturdidaktik
Konferensbidrag

Boys and Girl-ish Avatars (2019)

Performing Gender in Language Education
Thunberg. S, Graeske. C
Ingår i: ARLE 2019, Abstracts for 'Conference participation ARLE 2019', International Assocaciation for Research in L1 Education, 2019
Artikel i tidskrift

Expanding Knowledge Gaps: The Function of Fictions in Teaching Materials after the 2011 Swedish High School Reform (2016)

Graeske. C
International Education Studies, Vol. 9, nr. 4, s. 225-235