Invigning av VR-studio

Idag invigdes Virtual Reality Lab på Luleå tekniska universitet med pressvisning och näringsliv. VR-studion kommer att bli ett kraftfullt verktyg för visualiseringar och presentationer och kommer att användas av både forskare och studenter. I studion går det att skapa virtuella miljöer för till exempel stadsplanering och gruvforskning.

– VR-studion ger forskare och studenter möjlighet att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna virtuella miljöer, som i dagsläget är svåra att simulera eller på säkert sätt nå i verkligheten. Interaktiva funktioner och 3D-teknik gör det möjligt att planera och styra olika händelseförlopp inom gruvbrytning, stadsutveckling och byggnation, säger universitetslektor Gustav Jansson, en av de ansvariga för planeringen av studiobygget.

Inom gruvforskning kan VR-tekniken till exempel visualisera malmkroppar och visa var man lämpligast placerar nya borrhål. Vid prospektering kan tekniken öka förståelsen för var nya malmkroppar kan finnas.

Virtual Reality Lab kommer även att användas i projektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, som inleds till våren och kommer att pågå under tre år. Den totala budgeten är på 168 miljoner kronor, där EU står för huvuddelen av finansieringen via sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

VR-studion är finansierad med medel från SIP STRIM / Vinnova, Kempestiftelserna och Luleå tekniska universitets labbfond. VR-studion kommer att kunna hyras av externa aktörer för VR-tillämpningar, workshops, möten och presentationer.

Virtual Reality Lab

LTU

[http://www.ltu.se/org/sbn/2.39459/VR-Lab]

Andra Laboratorier och utrustning på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

LTU

[http://www.ltu.se/org/sbn/2.39459]

I media

LTU får ny VR-studio

Verkstäderna.se

[http://www.verkstaderna.se/kategorier/utbildning/ltu-far-ny-vr-studio/]

Virtuell verklighet ska avancera gruvforskningen

P4 Norrbotten

[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6653557]

Bauer, Tobias - Biträdande universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Jansson, Gustav - Universitetslektor
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 16 mars 2017

Uppdaterad: 18 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017