Avancerad kurs inom Vattenforskarskolan, del 1

23 - 25 sep. 2020
Lund
Publicerad: 25 maj 2020

Den nationella Vattenforskarskolan, ett samarbete mellan Dag&Nät, DRICKS, VA-kluster Mälardalen, VA-teknik Södra och Sweden Water Research, ordnar en kurs om avloppsvattenrening till hösten. Kursen "Wastewater" är också öppen för alla Svenskt Vattens medlemmar.

Kursen gavs våren 2019 så om du missade den då kommer här en ny chans. Två fysiska träffar planeras under hösten 2020 i Lund 23–25/9 (del 1) respektive 24-26/11 i Västerås, Uppsala och Stockholm (del 2).