Hoppa till innehållet

Examensarbete om mikroplaster

Publicerad: 17 april 2020

Under vårterminen 2020 gör Jonathan Svedin sitt examensarbete inom ett av delprojekten på VA-teknik på Luleå tekniska universitet.

js

I projektet µrban Plastics som finansieras av Naturvårdsverket har vi fått extra stöd av Jonathan Svedin som nu under vårterminen 2020 gör sitt examensarbete i ett av delprojekten.

Jonathan läser civilingenjörsprogrammet naturresursteknik och undersöker i examensarbetet hur olika typer av vanliga plastskräp bryts ner under UV-ljus. Syftet är att få kunskap om hur nedskräpning påverkar spridningen av mikroplast via dagvatten till vattendrag, sjöar och hav.

Studien utförs i laboratoriemiljö och fem typer av plast har valts ut och exponerats under UV-lampor för att påskynda åldrandet och nedbrytningen. Efter 1-8 veckors exponering skickas prover på analys för att se hur mycket mikroplast som har bildats och i vilka storleksfraktioner de förekommer.

Vi ser fram emot Jonathans rapport och presentation i slutet av terminen – håll ögon och öron öppna! Heléne Österlund handleder examensarbetet och Annelie Hedström är examinator.

 

Helene Österlund, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser