Hoppa till innehållet

Hur påverkar bristande dataintegration tillgångsförvaltning av VA-ledningsnät?

20 dec. 2022, 10:00 - 11:00
Webinar
Publicerad: 27 juni 2022

De preliminära resultaten från en undersökning om olika system för förvaltning av VA-nät och hur de interagerar med varandra kommer att presenteras samt en diskussion med följdfrågor relaterade till denna enkätstudie.

Emmanuel Okwori

Emmanuel Okwori, Doktorand

Telefon: 0920-493311
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Arrangerat av:

Betty Christakopoulou

Betty Christakopoulou, Projektledare

Telefon: 0920-492850
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sylvia Kowar

Sylvia Kowar, Koordinator

Telefon: 0920-491473
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser