Hoppa till innehållet
Biofilter Sundsvall
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

I media: Rening av mikroplast från vägdagvatten

Publicerad: 23 augusti 2022

Utvärdering av dagvattenfilter vid E4.

Vägdagvatten är ofta förorenat med en rad olika ämnen, till exempel metaller, sediment och organiska föroreningar. På senare år har väg­avrinning också identifierats att vara en betydande källa för mikroplast. Framför allt däck- och bitumenpartiklar förekommer. Det finns ytterst lite data och erfarenhet om rening av mikroplast från dagvatten. Denna studie har utvärderat förekomst och rening av olika mikroplastpolymerer i avrinning från E4 i Sundsvall (Sundsvallsbron) och rening av denna mikroplast i ett dagvattenreningssystem. Studien är den första i hela världen som utvärderar rening i sådana dagvattenfilter för motor­vägsavrinning.

Katharina Lange

Katharina Lange, Postdoktor

Telefon: 0920-493264
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Helene Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anna-Maria Kullberg
E-post: annamaria.kullberg@msva.se
Organisation:
 MittSverige Vatten och Avfall (MSVA)