Hoppa till innehållet
Kelsey Flanagan
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kelsey Flanagan blir biträdande universitetslektor

Publicerad: 20 januari 2021

Efter drygt ett års arbete som post-doktor i VA-teknik inom ramarna för DRIZZLE - centrum för dagvattenhantering har Kelsey Flanagan nu anställts som biträdande universitetslektor.

Hon fortsätter sina studier med föroreningar i biofilter, sediment från dagvattendammar samt modellering av dagvattenrening. Dessutom är hon biträdande handledare för två doktorander som arbetar med dagvattenmodellering och en doktorand som fokuserar på hydrologisk prestanda av svackdiken.