Hoppa till innehållet
Margareta Westin
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nyanställd doktorand på Arkitektur

Publicerad: 22 april 2020

Margareta Westin är anställd som doktorand i arkitektur vid Luleå tekniska universitet sedan april 2020

Hennes forskning handlar om hållbara persontransporter på landsbygden ur ett resenärsperspektiv.  I fyra byar med olika kontext kommer Margareta med berörda aktörer planera för mer hållbara och fossiloberoende transportlösningar. De fyra kontexterna är: turismberoende, nära stad, gles landsbygd och nära landsgräns.

Margareta har en masterexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering, från Umeå Universitet. Tidigare har hon arbetat med kollektivtrafik och analys på den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.

 

 

Margareta Westin

Margareta Westin, Doktorand

Telefon: 0920-493805
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser