Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Charlotta Johansson, biträdande professor och prefekt för Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN). Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stora forskningsanslag till Luleå tekniska universitet

Publicerad: 1 december 2021

Luleå tekniska universitet har beviljats närmare 46 miljoner kronor fördelat på 14 olika forskningsprojekt där många har fokus på hållbarhet, miljö och klimat. Det är forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) som står för finansieringen.

På institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där man har hela tio av dessa projekt, är glädjen stor.

– Här är vi mycket nöjda, detta är ju ett kvitto på att vår forskning är betydelsefull, säger Charlotta Johansson, biträdande professor och prefekt vid institutionen.

De forskningsämnen som fått beviljade projekt är biokemisk processteknik, mineralteknik, träteknik, avfallsteknik, rättsvetenskap, nationalekonomi, gränsytors kemi, statsvetenskap och VA-teknik.

– Inom VA-teknik har man varit särskilt framgångsrika och det är kanske inte så konstigt då det pågår stora satsningar på ny infrastruktur inom det området runt om i landet, säger Charlotta Johansson.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) är ett svenskt forskningsråd och en statlig myndighet under Miljödepartementet. Formas har också medel och uppdrag från Näringsdepartementet. Formas ska bidra till att stödja framstående forskning inom hållbar utveckling. De 14 beviljade projekten tillhörde följande utlysningar: den öppna utlysningen, klimatvinster med resurseffektivitet, klimatanpassning av byggd miljö samt blå Innovation.

Charlotta Johansson

Charlotta Johansson, Biträdande professor, Prefekt, Avdelningschef

Telefon: 0920-491867
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser