Hoppa till innehållet
Lab vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mineralteknisk laboratorium

Partikelanalyser

Undersökning

Metod

Instrument

 

Partikelstorlek
1 - 150 µm

Laserdiffraktion, våt

Cilas 1064

 

Partikelstorlek
0.1 – 150 µm

Laserdiffraktion med Mie-korrektion, våt

Cilas 1064

 

Partikelstorlek
0.2 - 75 µm

Sedimentation i vätska

micromeritics SediGraph 5100

 

Partikeldensitet

He-pyknometer

micromeritics Multivolume Pycnometer 1305

 

Specifik yta

Permeabilitetsmetod

Jonas Svenssons ytmätningsapparat

 

Specifik yta

Kvävgasadsorption

micromeritics Flowsorb II 2300

(single point BET)

Elektroforetisk mobilitet och zeta-potential

Utspädd lösning

 ZetaCompact

 

 Turbidimeter

Ljusabsorption

 Turbiscan Lab

 

 Dynamisk kontaktvinkel

Drop/bubble

 Krüss Easy Drop

 

 Ytspänning

Mätning på vätskor med ring eller platta, mätning på pulver

 Krüss Tensiometer K100