Hoppa till innehållet

Sven Thysell har gått ur tiden

Publicerad: 29 maj 2020

En stor vän av Luleå tekniska universitet har gått ur tiden. Sven Thysell, född 1916, avled på natten mot den 27 maj 2020. Han har genom Elsa och Sven Thysells stiftelse donerat stora belopp till universitetet genom åren.

Sven Thysell föddes i Ängelholm 1916 och flyttade, tillsammans med sin hustru Elsa till Luleå, 1952 och har sedan dess bott kvar i staden. Sven och Elsa Thysell fattade tycke för Luleå tekniska universitet via kontakter med professor Vladimir Ronin och senare professor Lennart Elfgren samt professor Mats Emborg som är ordförande i stiftelsen. Sven Thysell tillhör dessutom den exklusiva skaran som erhållit universitetets förtjänstmedalj vilken han tilldelades 2006.

Sven Thysell arbetade som officer i kustartilleriet under den period efter andra världskriget då Sverige rustade sitt försvar och byggde bunkrar, stridsställningar, verkstäder och förråd längs vår långa kust.

– Under åren har som sagt min känsla för Norrbotten stärkts och jag vill väldigt gärna verka för att länet skall utvecklas på alla områden. Jag tror det är viktigt att vi nyttjar och vidareförädlar den mångfald av norrbottniska produkter som finns, sade Sven Thysell i en skrift utgiven av Luleå tekniska universitet 2013.

Bland annat ledde vänskapen till att Elsa och Sven Thysells stiftelse för konstruktionsteknisk forskning inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet grundades 2002. Därefter har stiftelsen delat ut stipendier till doktorander och forskare för olika projekt. Sven Thysell har hela tiden varit aktiv i styrelsen och haft en klar uppfattning om vad pengarna ska användas till och till vem.

- Luleå tekniska universitet har haft en lång och nära relation med Sven Thysell och de donationerna han har gjort till universitetet och doktoranderna har varit ovärderliga för forskningen. Våra tankar finns med familjen i denna svåra tid, säger rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Sven Thysell arbetade som officer i kustartilleriet under den period efter andra världskriget då Sverige rustade sitt försvar och byggde bunkrar, stridsställningar, verkstäder och förråd längs vår långa kust.

Mats Emborg

Mats Emborg, Professor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lennart Elfgren

Lennart Elfgren, Professor

Telefon: 0920-493660
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser