Hoppa till innehållet
Avd-Geoteknologi-LTU.jpg
Pressfoto från Boliden

Avdelningen för geoteknologi

Avdelningen för Geoteknologi består av forskningsämnena Gruv- och Berganläggningsteknik och Geoteknik. Inom ämnet Gruv- och Berganläggningsteknik forskar vi om Gruvproduktionsteknik, Bergmekanik, Sprängteknik och Fragmentering.

Inom forskningsämnet Gruv- och Berganläggningsteknik pågår forskning bl. a inom bergmekanik, sprängning, tunnlar m m. Inom forskningsämnet Geoteknik forskas inom bl a miljögeoteknik, tjälgeoteknik, dammar och snö- jordmekanik. Forskningen som bedrivs på avdelningen tillämpas på såväl gruv- som anläggningsindustrin.

Förutom forskning ansvarar avdelningen för ett 35-tal grundutbildningskurser. Avdelningen har en väl fungerande struktur för samarbetet mellan de båda forskningsämnena och driver gemensamt fyra utbildningsprogram (Master i jord- och bergbyggnad, högskoleexamen i Bygg och anläggning och högskoleexamen i Samhällsbyggnad), högskoleingenjör Berganläggningsteknik samt en inriktning på Väg- och vattenutbildningen (inriktning jord- och bergbyggnad)

Vi är ca 60 personer som jobbar med forskning och grundutbildning inom de båda ämnena.

Vid avdelningen finns centrumbildningen Swebrec och vi är knutna till CAMM och HLRC.

Framtidens gruvor
Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Gummidäck
Gummiportalen

Portalen som samlar kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjänta däck.