Hoppa till innehållet
Pressfoto från Boliden

Avdelningen för geoteknologi

Avdelningen för Geoteknologi består av forskningsämnena Gruv- och Berganläggningsteknik och Geoteknik. Inom ämnet Gruv- och Berganläggningsteknik forskar vi om Gruvproduktionsteknik, Bergmekanik, Sprängteknik och Fragmentering.

Inom forskningsämnet Gruv- och Berganläggningsteknik pågår forskning bl. a inom bergmekanik, sprängning, tunnlar m m. Inom forskningsämnet Geoteknik forskas inom bl a miljögeoteknik, tjälgeoteknik, dammar och snö- jordmekanik. Forskningen som bedrivs på avdelningen tillämpas på såväl gruv- som anläggningsindustrin.

Förutom forskning ansvarar avdelningen för ett 35-tal grundutbildningskurser. Avdelningen har en väl fungerande struktur för samarbetet mellan de båda forskningsämnena och driver gemensamt fyra utbildningsprogram (Master i jord- och bergbyggnad, högskoleexamen i Bygg och anläggning och högskoleexamen i Samhällsbyggnad), högskoleingenjör Berganläggningsteknik samt en inriktning på Väg- och vattenutbildningen (inriktning jord- och bergbyggnad)

Vi är ca 60 personer som jobbar med forskning och grundutbildning inom de båda ämnena.

Vid avdelningen finns centrumbildningen Swebrec och vi är knutna till CAMM och HLRC.