Sven Knutsspon, professor och expert inom gruvdammar och dammsäkerhet.

Gruvdammar och dammsäkerhet

Avdelningen för geoteknologi med Sven Knutsson i spetsen har under året genomfört en uppdragsutbildning för dammägare, entreprenörer och konsulter.

26 kursdeltagare fylldes med kunskap under tre dagar i våras i Zinkgruvan och tre dagar i september i Gällivare.