Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik

Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik (GVM) omfattar forskningsämnena Malmgeologi, Tillämpad geologi, Prospekteringsgeofysik samt Avfallsteknik.

Vi forskar och undervisar om hur  malmer och andra mineralresurser bildas, hur man hittar dem och hur man på ett hållbart sätt tar hand om gruvindustrins restprodukter. Vatten och miljöfrågor liksom hållbar hantering av samhällets flöden av avfall och restprodukter är också viktiga områden vid avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik.Vi är undervisar och forskar i ämnena Malmgeologi, Tillämpad geologi, Tillämpad geofysik, Prospekteringsgeofysik och Avfallsteknik.

Antalet medarbetare är ca 55.

Centrumbildningar/stora forskningsmiljöer: Hjalmar Lundbom Research Center, HLRC, Centre of Advanced Mining and Metallurgy, CAMM, som även involverar andra avdelningar.

Artikel, forskningsöversikt
Otsuki. A, De La Mensbruge. L, King. A, Serranti. S, Fiore. L, Bonifazi. G
Ingår i: Waste Management
Ingår i: Sweden: Lithotectonic framework, tectonic evolution and mineral resources
Environmental Science and Pollution Research
Ingår i: Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway, s. 179-180, Norsk Geologisk Forening, 2020
Artikel i tidskrift
Juanatey. M, Hübert. J, Tryggvason. A, Juhlin. C, Pedersen. L, Bauer. T, et al.
Tectonophysics, Vol. 764, s. 124-138
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik