Hoppa till innehållet

Nuvarande Möjligheter

Publicerad: 29 april 2015

Malmgeologi

Studentjobb: Zirkon-extraktion och -karaktärisering för SIMS U-Pb datering

Forskargruppen malmgeologi söker en student för att genomföra förberedande arbeten för SIMS U-Pb (zirkon) datering av en vulkanisk bergart som är kopplad till en viktig malmförekomst i Bergslagen.

Arbetet kommer att bestå av:

- Provberedning för tunnslip, litogeokemi och zirkonextraktion

- Zirkonextraktion (mineralseparation i labb, samt handplockning av sub-mm zirkonkorn)

- Montering av zirkoner på en epoxipuck och polering

- Karaktärisering av zirkoner med optisk och elektronmikroskopi (SEM)

Arbetet betalas enligt standard LTU riktlinjer. Vi anser att detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig praktiska laboratoriekunskaper samt analytiska tekniker som SEM.

Vi söker en högkvalificerad, pålitlig och motiverad student som kommer att ha tillräckligt med tid (1-2 heldagar per vecka) för att slutföra arbetet före sommarlovet (slutet av juni) 2019. Eftersom projektet är direkt relaterad till kursinnehållet i Isotopgeokemi (L7020K) är goda meriter och betyg i kursen fördelaktiga. Handledare för detta arbete kommer att vara Dr Tobias Kampmann och Leslie Logan.

Vid intresse och/eller frågor, kontakta Tobias Kampmann (tobias.kampmann@ltu.se, +46 49 2891).

 

Avfallsteknik

LTU driver i samarbete med ett företag ett projekt där vi utvecklar nya metoder för att hantera avfall med ofördelaktigt kolinnehåll både för både deponering och förbränning. Idag hanteras dessa typer av avfall antingen förbränning med stödbränsle (som är väldigt dyrt), eller deponeras på dispens.

För att kunna utveckla nya metoder så måste avfallet först karaktäriseras. Det innebär att man gör ett flertal olika analyser för att ”lära känna” avfallet, vilket innebär mycket jobb i labbet.

Vi söker därför nu engagerade och motiverade studenter som vill hjälpa till i labbarbetet, i nära samarbete med forskare och doktorander, där du får:

  • Lära dig labkunskaper i ett verkligt projekt

  • Kontaker inom akademi och vid intresse företaget RGS90

  • En referens att sätta på ditt CV

Uppskattad tid beräknas till i genomsnitt några timmar per vecka (inget krav). De tillgängliga tillfällena mailas ut för respektive tillfälle, och kan justeras något för att passa föreläsningar osv.

Känns det intressant? Hör av dig till:

Erik Marklund

Doktorand Avfallsteknik

erik.1.marklund@ltu.se
Mobil: 0730 880615