Kontakta oss

Anställda - Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik

Ämnesföreträdare

Lagerkvist, Anders - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908
Maack Rasmussen, Thorkild - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493413
Weihed, Pär - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491371

Professor

Alakangas, Lena - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Ask, Maria - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491411
Dold, Bernhard - Professor
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493695
Elming, Sten-åke - Professor
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491392
Ingri, Johan - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491843
Korja, Toivo - Professor, Proffessor
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493589
Kumpiene, Jurate - Professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020

Adjungerad professor

Allen, Rodney - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ask, Daniel - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Heydebreck, Peter - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sjöblom, Rolf - Adjungerad professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Andreas, Lale - Biträdande professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262
Smirnov, Maxim - Biträdande professor, Adjungerad Professor
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493588
Wanhainen, Christina - Biträdande professor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401
Widerlund, Anders - Biträdande professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491863

Universitetslektor

Bark, Glenn - Universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Dahlén, Lisa - Universitetslektor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Martinsson, Olof - Universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493669
Maurice, Christian - Universitetslektor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491755

Universitetslektor, biträdande

Bauer, Tobias - Biträdande universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Carabante, Ivan - Biträdande universitetslektor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Jansson, Nils - Biträdande universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
Tavakoli, Saman - Biträdande universitetslektor
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493668

Post doktor

Kaasalainen, Hanna - Post doktor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493532
Kampmann, Tobias - Post doktor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492891

Doktorand

Andersson, Joel - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493549
Bauer, Susanne - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491957
Conrad, Sarah - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491690
Fettweis, Reginald - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493629
Gao, Jingyu - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493942
Hamberg, Roger - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492287
Hällström, Lina - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543
Kasiuliene, Alfreda - Doktorand
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493634
Marklund, Erik - Doktorand, 1:e Forskningsingenjör
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491287
Nilsson, Lino - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491426
Nyström, Elsa - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491979
Paulsson, Oscar - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491051
Ponter, Simon - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492172
Salifu, Musah - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493627
Sarlus, Zmar - Doktorand
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493415
Siren, Susanne - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492838
Sutliff-Johansson, Stacy - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492320
Vadoodi, Roshanak - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningsingenjör

Warlo, Mathis - Doktorand, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493940

Doktorand

Yosefi, Fazilat - Doktorand
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Industridoktorand

Karlsson, Teemu - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningsing 1:e

Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492033
Nordmark, Desiree - Forskningsing 1:e
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491754

Forskningsingenjör

Annaduzzaman, Md - Forskningsingenjör
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493581
Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Vnuk, Milan - Forskningsingenjör
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491376

Universitetsadjunkt, adjungerad

Pelkonen, Markku - Adjungerad universitetsadjunkt
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Projektledare

Christakopoulou, Betty - Projektledare
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850
Mayer, Sabine - Projektledare
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492428

Övrig personal

Holmgren, Maria Magdalena - Senior Projektledare
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492382
Karlsson, Tarja - Projektekonom
Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Byggkonstruktion och brand, Geovetenskap och miljöteknik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491922
Metzger, Nicolai - Gäst
User avatar
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Morgan-Sagastume, Fernando - Biträdande Professor
User avatar
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Pinker, Johannes - Praktikant
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493947

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 5 februari 2014

Uppdaterad: 17 augusti 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017