Kontakta oss

Anställda - Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik

Ämnesföreträdare

Dold, Bernhard - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493695
Rum: F861 - Luleå»
Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908
Thorkild Maack Rasmussen

Maack Rasmussen, Thorkild - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493413
Rum: F844 - Luleå»
Pär Weihed

Weihed, Pär - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F837 - Luleå»

Professor

Lena Alakangas

Alakangas, Lena - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Rum: F845 - Luleå»
Maria Ask

Ask, Maria - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491411
Rum: F849 - Luleå»
Sten-åke Elming

Elming, Sten-åke - Professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491392
Rum: F850 - Luleå»
Johan Ingri

Ingri, Johan - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491843
Rum: F854 - Luleå»

Korja, Toivo - Professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493589
Rum: F857 - Luleå»
Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Christina Wanhainen

Wanhainen, Christina - Professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401
Rum: F837 - Luleå»

Adjungerad professor

Allen, Rodney - Adjungerad professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Daniel Ask

Ask, Daniel - Adjungerad professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rolf Sjöblom

Sjöblom, Rolf - Adjungerad professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Stephens, Michael - Adjungerad professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Gästprofessor

Hellingwerf, Rob - Gästprofessor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493709

Biträdande professor

Lale Andreas

Andreas, Lale - Biträdande professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262
Maxim Smirnov

Smirnov, Maxim - Biträdande professor, Adjungerad Professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493588
Anders Widerlund

Widerlund, Anders - Biträdande professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491863
Rum: F864 - Luleå»

Universitetslektor

Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Rum: F836 - Luleå»
Tobias Bauer

Bauer, Tobias - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Rum: F841 - Luleå»
Olof Martinsson

Martinsson, Olof - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493669
Rum: F839 - Luleå»
Christian Maurice

Maurice, Christian - Universitetslektor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491755
Rum: F856 - Luleå»

Universitetslektor, biträdande

Ivan Carabante

Carabante, Ivan - Biträdande universitetslektor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Rum: F648 - Luleå»
Nils Jansson

Jansson, Nils - Biträdande universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
Rum: F831 - Luleå»
Saman Tavakoli

Tavakoli, Saman - Biträdande universitetslektor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493668
Rum: F834 - Luleå»

Post doktor

Hanna Kaasalainen

Kaasalainen, Hanna - Post doktor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493532
Rum: F858 - Luleå»
Tobias Kampmann

Kampmann, Tobias - Post doktor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492891
Rum: F860 - Luleå»

Doktorand

Andersson, Joel - Doktorand, Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493549
Rum: F835 - Luleå»
Susanne Bauer

Bauer, Susanne - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491957

Brethes, Anais - Doktorand

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sarah Conrad

Conrad, Sarah - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491690
Rum: F843 - Luleå»

Fettweis, Reginald - Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493629
Rum: F831 - Luleå»

Gao, Jingyu - Doktorand, Doktorand

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493942
Rum: F855 - Luleå»

Hamberg, Roger - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492287
Rum: F842 - Luleå»
Lina Hällström

Hällström, Lina - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543

Kasiuliene, Alfreda - Doktorand

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493634
Rum: F652 - Luleå»
Erik Marklund

Marklund, Erik - Doktorand, 1:e Forskningsingenjör

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491287

Niero, Luisa - Doktorand

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493619
Rum: F652 - Luleå»

Nilsson, Lino - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491426
Rum: F862 - Luleå»
Elsa Nyström

Nyström, Elsa - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491979
Rum: F859 - Luleå»

Paulsson, Oscar - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491051
Rum: F848 - Luleå»

Ponter, Simon - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492172
Rum: F851 - Luleå»

Salifu, Musah - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493627
Rum: F859 - Luleå»

Sarlus, Zmar - Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493415
Susanne Siren

Siren, Susanne - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492838
Rum: F847 - Luleå»

Sutliff-Johansson, Stacy - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492320
Rum: F851 - Luleå»

Tiu, Glacialle - Doktorand, MC, Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493237

Vadoodi, Roshanak - Doktorand

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493967
Rum: F857 - Luleå»

Forskningsingenjör

Warlo, Mathis - Doktorand, Forskningsingenjör

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493940

Industridoktorand

Karlsson, Teemu - Industridoktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningsing 1:e

Riia Chmielowski

Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492033
Rum: F833 - Luleå»
Desiree Nordmark

Nordmark, Desiree - Forskningsing 1:e

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491754

Forskningsingenjör

Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Rum: F654 - Luleå»
Milan Vnuk

Vnuk, Milan - Forskningsingenjör

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491376
Rum: F733 - Luleå»

Universitetsadjunkt, adjungerad

Pelkonen, Markku - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Projektledare

Betty Christakopoulou

Christakopoulou, Betty - Projektledare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850
Rum: F737 - Luleå»
Sabine Mayer

Mayer, Sabine - Projektledare

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492428
Rum: F739 - Luleå»

Övrig personal

Tarja Karlsson

Karlsson, Tarja - Projektekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Byggkonstruktion och brand, Geovetenskap och miljöteknik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491922
Rum: F734 - Luleå»

Metzger, Nicolai - Gäst

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F831 - Luleå»

Morgan-Sagastume, Fernando - Biträdande Professor

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser