Hoppa till innehållet

Miljölaboratoriet vid Luleå tekniska universitet

Miljöforskning i lab och fält

Miljölaboratoriet är väl utrustat för miljöforskning inom avfallsteknik, VA-teknik samt geokemi och ger möjligheter för både forskare och studenter att genomföra experiment och analyser i varierande skala.

Utrustningsbasen består av:

 • ICP-OES för mätning av grundämneskoncentrationer i lösningar
 • TOC för organiskt och oorganiskt kol i löst- och fastfas
 • Spektrofotometer (autoanalyzer) för analys av sulfater, fosfater, kväveföreningar och klorider
 • Gaskromatograf för mätning av lätta gaser från tex nedbrytningsförsök
 • Handhållen XRF för jord-screening
 • Partikelstorleksanalysator – laserdiffraktion – för vatten och fasta prov
 • Flockulatorer för fällningsförsök i labbskala
 • Filtreringsutrustning
 • Utrustning för pH-, konduktivitets- och redoxmätningar
 • Inkubatorer, luminometer och mikroskop för mikrobiologiska undersökningar
 • Utrustning för laktester, både batch- och kolonntester samt kemiska extraktioner
 • Skakbord, mikrovågsuppslutningssystem, autoklav, automatiska titratorer, centrifuger, torkskåp, ugnar, siktar och pumpar.

Till miljölaboratoriet hör ett undervisningslabb med basutrustning för enklare laborativt arbete.

En försökshall ger möjlighet för upp till 10 meter höga försökskonstruktioner. I hallen finns en travers med en kapacitet på 5 ton installerad.

Det finns även en inhägnad försöksgård i anslutning till labbet som nyttjas till försök i pilotskala i utomhusmiljö.

Desiree Nordmark

Nordmark, Desiree - Forskningsing 1:e

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491754

Gelfgren, Maria - Forskningsing 1:e

Organisation: VA-teknik, Geovetenskap och miljöteknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Sarah Conrad

Conrad, Sarah - Biträdande universitetslektor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493478