Instrumentförteckning Miljölab

Publicerad: 5 april 2011

Instrumentförteckning Miljölaboratoriet, SBN

Kontaktperson: Désirée Nordmark, desnor@ltu.se

Instrument

Analyser

Autoburette, ABU 901

Automatisk titrering

Autoklav, Certoclave

Uppslutningar

Centrifuger, Eppendorf 5804

Rotor - max 12000 rpm, max 6* 125g

Rotor - max 5000 rpm, max 4* 0,6g

Rotor - max 4200 rpm, max 4*0,7 kg

Flockulatorer

Fällningsförsök i labbskala

Fältinstrument, Mettler Toledo, Seven GoDuo

pH, konduktivitet, redox

Gaskromatograf, PerkinElmer, Clarius 500

H2, CO2, H2S, O2, N2, CH4

ICP-OES, PerkinElmer, Optima 8300 DV

Optical Emission Spectrometer

Grundämnen i lösning

Luminometer

BioTox Toxicitetstester

Mikroskåp, Nikon Diaphot 300

Mikrobiologi

Mikroskåp, Nikon SMZ-0

Mikrobiologi

Mikrovågsugn, MARS

Uppslutningar

Muffelugnar, Carbolite Furnance

Temperaturområde upp till 1000°C

Multisizer 3 Coulter Counter

number, volume, mass and surface area size distributions, sizing range 0.4 -1,200 µm

Mätutrustning

pH, redox och EC-mätningar

Partikelstorleksanalysator, Horiba LA960

Laserdiffraktion för vatten och fast material

Provdelare, Retch PT100

Provberedning

Renluftsbänk, Thermo Scientific HERA guard ECO

Provberedning

Siktapparat, Retsch AS 200 + siktar

Sizing range 19 mm – 0,05 mm

Skakbord, Heidolph Reax 20

Laktester, max 12 prov

Skakinkubator, INCU Line ILS 6

RT - 85°C

Solid Sample Module, SSM-500

TOC, TC och IC i fasta prover

Spektrofotometer, QuAATTro Bran+LUEBBE

NH4-N, NO2-N, NO3-N, TOT-N, Cl-, SO4-, PO4-P och TOT-P

Spektrofotometer, Spectroquant Nova 60A

Snabbtester

Spektrometer, UV/VIS, Perkin Elmer Lambda 25

Spektroskopi

Termoreaktor, WTW CR 3200

Snabbtester

Termostatblock, GRANT

Uppslutning

Titreringsutrustning, Titro Wico

Automatisk titrering, 4 prov samtidigt

Total Organic Carbon Analyzer Shimadzu, TOC-V CSH

Total organic carbon (TOC), total carbon (TC), innorganic carbon (IC) i vätskeprov

Turbidimeter, HACH 2100N

Turbiditetsmätningar

Ultraljudsbad, Branson 2510

 

Vattenbad med skak, GRANT OLS200

Temperaturområde +5°C till +99°C

Vågar

0,00001g till 200 kg

Värmeskåp

Temperaturområde upp till 250°C

Värmeskåp

Temperaturområde upp till 120°C

XRF-utrustning, bärbar, Thermo Fisher XL3

Grundämnen fasta prov, Mg och tyngre, <3%