Kerstin Nordqvist
Kerstin Nordqvist

Kerstin Nordqvist

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kerstin.Nordqvist@ltu.se
0920-491635
R123 Luleå

Kerstins forskningsinriktning är inom analysmetodik för sediment i dagvatten, snö och smältvatten. Forskningsprojektet handlar om inventering och utveckling av analysmetod för analys av sedimentkoncentration.
 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Laboratory scale evaluation of coagulants for treatment of stormwater (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 36
Artikel i tidskrift

Removal of metals and hydrocarbons from stormwater using coagulation and flocculation (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Research
Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Konferensbidrag

Removal of small particles from urban snow melt mixture by coagulation/flocculation and sedimentation (2017)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Conference Proceedings, 2017, 2017
Konferensbidrag

Flocculation and membrane filtration of stormwater (2016)

laboratory experiments
Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Paper presented at : IWA Conference for the Specialist Group on Particle Separation : Advances in particle science and separation: meeting tomorrow’s challenges 22/06/2016 - 24/06/2016