Hoppa till innehållet
Foto: Luleåfotograferna
Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi och Caisa Samuelsson, professor i processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet. Foto: Luleåfotograferna Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

CAMM- kärnan i svensk gruvforskning

Publicerad: 22 juni 2021

Norra Sverige tar nu sats och visar vägen för den globala klimatomställningen inom basindustrin. Mycket av dagens och framtidens tillämpade forskning inom just gruvindustrin och metallutvinning har sitt ursprung i CAMM, Sveriges gruvinriktade forskningssatsning med behovsmotiverad forskning. Den utgör även basen för Sveriges gruvrelaterade ingenjörsutbildningar.

– Nu ökar efterfrågan på kritiska metaller över hela världen för att nå FN:s klimatmål. När grafit och kobolt ska brytas i Sverige för inhemsk batteritillverkning, krävs grundläggande kunskaper om var vi hittar dessa sällsynta metaller, hur man utvinner dem hållbart och hur man minimerar avfall och hanterar vatten och avfall för att minska miljöpåverkan. Sådant kan vi inom CAMM, säger Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi inom CAMM vid Luleå tekniska universitet.

Fokus på fri och behovsstyrd forskning
I CAMM (Center For Advanced Mining and Metallurgy) har forskare vid Luleå tekniska universitet i ett decennium klarlagt grundläggande materialegenskaper och gruvrelaterade processer, en förutsättning för industrins nya applikationer och produktionsmetoder. Forskningssatsningen CAMM har haft stor betydelse när Luleå tekniska universitet befäst sin roll som ledande universitet inom forskning och utbildning för gruvindustri och metallutvinning, i Sverige och Norden, områden med allt större betydelse när Sverige ska nå FN:s globala mål om klimatomställningen.

– Genom fri och behovsstyrd forskning har vi möjlighet att studera helt nya problemställningar och inriktningar som är till framtida nytta för industrin och samhället, säger Caisa Samuelsson, professor i processmetallurgi inom CAMM vid Luleå tekniska universitet.

Gruvforskning vid Luleå tekniska universitet internationellt ledande
CAMM startade 2010 tillsammans med forskningsinstitutet Swerim (dåvarande Mefos) som partner, som ett av de Strategiska Forskningsområden (Strategic Research Areas, SRA) som regeringen initierade, för att med internationellt ledande forskning hitta lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Regeringen fokuserade på forskningsmiljöer som redan var internationellt ledande eller hade stor potential att bli det. Ett sådant område var gruvforskningen vid Luleå tekniska universitet. I dag är Luleå tekniska universitet centrum för gruv- och metallurgirelaterad forskning, innovation och utbildning i Sverige.

Forskningsämnena inom CAMM med inriktning mot gruv -och metallurgisk industri är gruv- och berganläggningsteknik, malmgeologi, tillämpad geokemi, prospekteringsgeofysik, mineralteknik och processmetallurgi. Arbetssättet inom CAMM är behovsmotiverad forskning på lägre TRL nivå (1-4) och innebär att forskarna definierar och driver projekt i dialog med industrin. Drygt 160 forskare på Luleå tekniska universitet är involverade i CAMM, varav 30 procent är kvinnor.

Allt viktigare för gruvindustrin
Inom CAMM bedrivs forskning från prospektering efter nya malmer till brytning, utvinning, förädling, avfalls- och vattenhantering och återvinning. I dag finns ökad efterfrågan på kritiska metaller i Sverige som kräver innovativa prospekteringsmetoder och andra brytnings-, utvinnings- och förädlingsmetoder och förändringar tidigt i processer som minskar miljöpåverkan. Sverige har stora möjligheter att förutom järn, basmetaller och ädelmetaller bryta andra metaller och råvaror samtidigt som återvinningsgraden ökar.

– Betydelsen kommer att öka av en forskningsstrategi med forskning på lägre TRL nivåer som förbättrar möjligheten för framtida produktionsinriktad, tillämpad forskning inom avancerad gruvindustri i Sverige, säger Lena Alakangas.

Kontakt

Caisa Samuelsson, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491385
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser