Disputation Alfreda Kasiuliene - Avfallsteknik

5 dec. 2019, 10:00 - 11:00
Luleå, D770
Engelska
Publicerad: 21 oktober 2019

Peat coated with iron oxides. Purification of metal(loid)-contaminated water and treatment of the spent adsorbent

Alfreda Kasiuliene

Kasiuliene, Alfreda -

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser