Disputation Sarah Conrad - Tillämpad geokemi

20 jun. 2019, 10:00 - 11:00
Luleå, F531
Engelska
Publicerad: 29 april 2019

Iron isotopes in aquatic systems

Sarah Conrad

Conrad, Sarah -

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F843 - Luleå»