Hoppa till innehållet
Miljöforensik - spårning av föroreningar. Lena Alakangas, LTU  och Emma Engström, ALS
Miljöforensik - spårning av föroreningar. Lena Alakangas, LTU och Emma Engström, ALS Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare i tillämpad geokemi tar täten inom miljöforensik

Publicerad: 25 februari 2020

I unikt samarbete med ALS Scandinavia AB har forskare i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet tagit täten i det unga och växande forskningsområdet miljöforensik, vilket handlar om att spåra föroreningars källor och transportvägar i miljön.

– Spårningen baseras på multianalys av grundämnen och stabila isotoper. Människan är numera en signifikant geologisk faktor som påverkar Jorden i lokal, regional och global skala. Människans påverkan på miljön genom spridning av föroreningar skapar ett behov att spåra föroreningars ursprung och transportvägar. Sådan spårning kallas miljöforensik, säger Lena Alakangas, professon i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet.

Tillämpad geokemi har under många år samarbetat med ALS Scandinavia AB om utveckling av grundämnesanalyser med ICP-teknik (Inductively Coupled Plasma). Genom  ekonomiskt stöd från Kempestiftelserna äger Tillämpad geokemi som den enda universitetsbaserade forskargruppen i Sverige ett MC-ICP-MS instrument. Detta instrument möjliggör analyser av tunga stabila isotoper såsom Cd, Cu, Fe, Hg, Mo, Si och Zn, samt naturligtvis av Pb och Sr som länge använts i kriminalteknisk och arkeologisk forensik. Instrumentet är placerat hos ALS i teknikbyn Aurorum på Porsön i Luleå. Företaget genomför analyser även för andra forskare utöver Tillämpad geokemi när tid och möjlighet finns.

– Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att erbjuda tillgång till avancerad analysteknik och möjliggöra uppbyggnad av ett gemensamt forskningscentrum, säger Lena Alakangas.

Tillämpad geokemi har nyligen installerat QuanTmin laboratoriet för detaljerade mineralogiska studier i mikroskala vilket, tillsammans med isotopanalyser medför geokemisk forskning i den absoluta forskningsfronten i miljöforensik. De nyutvecklade analysverktygen möjliggör spårning av tidigare oidentifierade eller diffusa utsläppskällor såsom förhöjda eller förändrade halter i naturliga mark och vattensystem, industriella system eller i recipientsystemet där utsläppskällan kan ha flera ursprung, vilket medför svårigheter att förhindra spridning av den aktuella föroreningen.

Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Emma Engström

Emma Engström, Adjungerad professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser