Ibrahim Baylan

I media: Näringsminister Ibrahim Baylan i samtal om svensk gruvinnovation och stärkt konkurrenskraft

Publicerad: 15 oktober 2019

Imorgon deltar näringsminister Ibrahim Baylan vid Gruvindustrins Top Management-möte på IVA i Stockholm för att tillsammans med ledande personer från gruvklustret diskutera aktuella frågor kring framtidens gruvindustri.