Lic. seminarium Lina Hällström - Tillämpad geokemi

16 nov. 2018, 10:00 - 11:00
Luleå, F231
Engelska
Publicerad: 15 oktober 2018

Geochemical Charadterization of W, Cu and F Skarn Tailings at Yxsjöberg, Sweden

Lina Hällström

Hällström, Lina - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543