Professor Jurate Kumpiene 2019 / Pressfoto - Avfallsteknik
Professor Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt projekt för hantering av PFAS-förorenade material

Publicerad: 13 september 2019

Intresset för att hitta fungerande lösningar för att hantera PFAS-förorenade material fortsätter att öka. Ett regionalt projekt finansierat av InterregNord och Region Norrbotten har inletts.

– Det nya projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Oulu universitet och Universitetet i Tromsø för att gemensamt kunna utveckla nedbrytningstekniker för perflorerade ämnen i vatten och förorenad jord och skala upp till en kommersiell tillämpning, säger Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik vid universitet.


Projektet, som stöds av näringslivet i alla tre delar av regionen, kommer att pågå i tre år.

Interreg Nord Sve
Jurate Kumpiene

Jurate Kumpiene, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493020
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar