09:00 24 okt
Waterface - Environmental Forensics

Workshop i projekt Waterface – Environmental Forensics

24 okt. 2018, 09:00 - 15:20
Luleå, C305
Svenska/Engelska
Publicerad: 21 september 2018

Waterface – Environmental Forensics, ett projekt finansierat av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län, arrangerar den 24:e oktober en workshop vid Luleå tekniska universitet.

Environmental Forensics innefattar bl a miljöövervakning och spårning av föroreningskällor, och blir allt viktigare i dagens samhälle där strävan mot en miljömässigt hållbar utveckling medför ökade krav på övervakning och kvantifiering av människans påverkan på miljön.

Workshopen 2018 kommer att fokusera på hur Environmental Forensics kan tillämpas i miljöstudier av gruvbolag, konsulter, kommuner och övriga användare av Environmental Forensics.

För ytterligare information, se bifogat program för workshopen.

Ponter, Simon - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492172
Rum: F862 - Luleå»
Stacy Sutliff-Johansson

Sutliff-Johansson, Stacy - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492320
Rum: F858 - Luleå»
Anders Widerlund

Widerlund, Anders - Biträdande professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491863
Rum: F864 - Luleå»