Glenn Bark
Glenn Bark

Glenn Bark

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn.Bark@ltu.se
0920-491039
T1336 Luleå

Nyckelord: orogent guld, mineralprospektering, vektoring, mineralkemi, karaktärisering av spårelement, guldtexturer, mikroanalys, svepelektronmikroskopi, elektronmikrosond, laser ablation ICP MS

Jag har arbetat med guldfyndigheter i snart 20 år, med fokus på både prospekteringen och anrikningsprocessen. I min forskning har jag specialiserat mig på hur guldtexturer och mineralogin relaterar till bildandet och deformationen av så kallade orogena guldfyndigheter. Med hjälp av mikroanalytiska metoder, som optisk- och svepelektronmikroskopi (SEM-EDS/WDS), elektronmikrosond (EPMA) och laser ablation ICP MS (LA ICP MS), försöker vi ta fram prospekteringsverktyg i form av mineralkemiska vektorer. Att analysera de texturella förhållandena för guld och övriga mineral resulterar även i viktiga data för en bättre optimering av anrikningsprocessen i gruvan, vilket möjliggör en bättre metallutvinning och därmed bättre och mer hållbart nyttjande av de mineralresurser som finns i gruvan.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Anoxic oceanic conditions during the late Permian mass extinction-evidence from the Chutani formation, Bolivia (2020)

Nina. L, Paula-Santos. G, Sial. A, Bark. G, Wanhainen. C, Jiménez. G, et al.
Journal of South American Earth Sciences, Vol. 103
Artikel i tidskrift

Diagenesis of the Pennsylvanian –Lower Permian Copacabana Formation, western Bolivian Altiplano (2020)

Nina. L, Sial. A, Barbosa. A, Neumann. V, Bark. G, Garcia. R, et al.
Journal of South American Earth Sciences, Vol. 100
Artikel i tidskrift

Fluid and metal sources in the Fäboliden hypozonal orogenic gold deposit, Sweden (2020)

Bark. G, Boyce. A, Fallick. A, Weihed. P
Mineralium Deposita
Artikel i tidskrift

Top-down characterization of resource use in LCA (2020)

from problem definition of resource use to operational characterization factors for dissipation of elements to the environment
van Oers. L, Guinée. J, Heijungs. R, Schulze. R, Alvarenga. R, Dewulf. J, et al.
The International Journal of Life Cycle Assessment
Artikel i tidskrift

Automated quantitative mineralogy optimized for simultaneous detection of (precious/critical) rare metals and base metals in a production-focused environment (2019)

Warlo. M, Wanhainen. C, Bark. G, Butcher. A, McElroy. I, Brising. D, et al.
Minerals, Vol. 9, nr. 7