Kontakta oss

Chef - Avdelningen för industriell miljö- och processteknik

Rova, Ulrika - Professor, Avdelningschef
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315

Ämnesföreträdare - Biokemisk processteknik

Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510

Anställda - Biokemisk processteknik

Ämnesföreträdare

Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510

Professor

Rova, Ulrika - Professor, Avdelningschef
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315

Gästprofessor

Berglund, Kris - Gästprofessor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493070

Universitetslektor

Enman, Josefine - Universitetslektor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491267
Sjöblom, Magnus - Universitetslektor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491012

Universitetslektor, biträdande

Matsakas, Leonidas - Biträdande universitetslektor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493043

Gästforskare

Nitsos, Christos - Post doktor, Gästforskare
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493584

Post doktor

Karnaouri, Anthi - Post doktor
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492046
Zerva, Anastasia - Post doktor
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Doktorand

Antonopoulou, Io - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493453
Krige, Adolf - Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Nair Muraleedharan, Madhu - Doktorand, Doktorand
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493454
Najjarzadeh, Nasim - Doktorand, Forskarstuderande
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491419
Varriale, Simona - Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningsing 1:e

Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771

Forskningsingenjör

Rova, Emma - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningsassistent

Ginesy, Mireille - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492986

Övrig personal

Gerogianni, Alexandra - Praktikant
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Topakas, Evangelos - Biträdande gästprofessor, gäst biträdande professor
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Vörös, Dimitrij - Gäst
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Ämnesföreträdare - Gränsytors kemi

Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524

Anställda - Gränsytors kemi

Ämnesföreträdare

Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524

Biträdande professor

Gunneriusson, Lars - Biträdande professor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Larsson, Anna-Carin - Biträdande professor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Shah, Faiz Ullah - Biträdande professor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491291

Universitetslektor

Gunneriusson, Eva - Universitetslektor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126

Universitetslektor, biträdande

Filippov, Andrei - Biträdande universitetslektor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491839

Post doktor

Shimpi, Manishkumar - Forskare, Postdoc
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492975

Doktorand

Gowda, Vasantha - Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492539
Khalili, Roya - Doktorand
User avatar
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Långvall, Andreas - Doktorand
User avatar
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493468
Patra, Anuttam - Doktorand, Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491934
Trublet, Mylene - Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493448

Övrig personal

An, Rong - Postdok
User avatar
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: rong.an@ltu.se

Ämnesföreträdare - Kemisk teknologi

Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105

Anställda - Kemisk teknologi

Ämnesföreträdare

Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105

Professor

Grahn, Mattias - Professor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491928

Adjungerad professor

Öhrman, Olov - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Mouzon, Johanne - Biträdande professor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491960

Universitetslektor

Holmgren, Allan - Universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140

Universitetslektor, biträdande

Korelskiy, Danil - Biträdande universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492315
Yu, Liang - Biträdande universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493002
E-post: liang.yu@ltu.se

Forskare

Zhou, Han - Forskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491375
E-post: han.zhou@ltu.se
Zhou, Ming - Forskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491294

Gästforskare

Aguilar, Wilson - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Cardenas, Edgar - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Garcia, Gustavo - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Vakhrushin, Alexander - Gästforskare
User avatar
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502

Doktorand

Nabavi, Mohammad Sadegh - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492861

Övrig personal

Sterte, Johan - Rektor
Organisation: Kemisk teknologi, Ledningsstab, Universitetsledningen, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491608

Ämnesföreträdare - Mineralteknik

Rosenkranz, Jan - Professor, Avdelningschef, Ämnesföreträdare
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183

Anställda - Mineralteknik

Ämnesföreträdare

Rosenkranz, Jan - Professor, Avdelningschef, Ämnesföreträdare
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183

Professor

Lamberg, Pertti - Professor
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492814

Universitetslektor

Pålsson, Bertil - Universitetslektor
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491314
Sand, Anders - Universitetslektor
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491313

Universitetslektor, biträdande

Lund, Cecilia - Biträdande universitetslektor
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492354

Doktorand

Koch, Pierre-Henri - Doktorand
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493003
Kol, Erdogan - Doktorand
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491015
Lishchuk, Viktor - Doktorand
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492992
Mulenshi, Jane - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493673
Parian, Mehdi - Doktorand
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492556

Forskningsingenjör

Nordström, Ulf - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491929

Forskningsassistent

Karlkvist, Tommy - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765

Övrig personal

Ämnesföreträdare - Processmetallurgi

Samuelsson, Caisa - Professor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491385

Anställda - Processmetallurgi

Ämnesföreträdare

Björkman, Bo - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292

Professor

Samuelsson, Caisa - Professor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491385
Sandström, Åke - Professor
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Adjungerad professor

Sundqvist-Öqvist, Lena - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492045

Biträdande professor

Andersson, Charlotte - Biträdande professor, Programchef
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493682
Engström, Fredrik - Biträdande professor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388

Universitetslektor

Ahmed, Hesham - Universitetslektor
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309

Universitetslektor, biträdande

Lennartsson, Andreas - Biträdande universitetslektor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492379

Forskare

Yang, Qixing - Forskare
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493665

Gästforskare

Liang, Jiang - Gästforskare
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493546
Liu, Guiqun - Gästforskare
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492868

Doktorand

Andersson, Anton - Doktorand
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409
El-Tawil, Asmaa - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493131
Feng, Yan - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492921
E-post: yan.feng@ltu.se
Kero, Jakob - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493511
Lotfian, Samira - Doktorand
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492982
Prasad, Pande Nishant - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493690
Sandeep, Kamesh - Doktorand
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492882
Sar, Suchandra - Doktorand
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491013

Forskningsingenjör

Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493410

Forskningsassistent

Strandkvist, Ida - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491329

Övrig personal

Bäckström, Jonas - Forskarstuderande
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 25 november 2015

Chef - Avdelningen för industriell miljö- och processteknik

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017