Kontakta oss

Chef - Avdelningen för industriell miljö- och processteknik

Ulrika Rova

Rova, Ulrika - Professor, Avdelningschef

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315

Ämnesföreträdare - Biokemisk processteknik

Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510

Anställda - Biokemisk processteknik

Ämnesföreträdare

Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510

Professor

Ulrika Rova

Rova, Ulrika - Professor, Avdelningschef

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315

Gästprofessor

Kris Berglund

Berglund, Kris - Gästprofessor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493070

Biträdande gästprofessor

Evangelos Topakas

Topakas, Evangelos - Biträdande gästprofessor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Universitetslektor

Josefine Enman

Enman, Josefine - Universitetslektor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491267
Magnus Sjöblom

Sjöblom, Magnus - Universitetslektor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491012

Universitetslektor, biträdande

Leonidas Matsakas

Matsakas, Leonidas - Biträdande universitetslektor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493043

Post doktor

Anthi Karnaouri

Karnaouri, Anthi - Post doktor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492046

Zerva, Anastasia - Post doktor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Doktorand

Io Antonopoulou

Antonopoulou, Io - Doktorand, Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493453
Adolf Krige

Krige, Adolf - Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Madhu Nair Muraleedharan

Nair Muraleedharan, Madhu - Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493454
Nasim Najjarzadeh

Najjarzadeh, Nasim - Doktorand, Forskarstuderande

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491419

Forskningsing 1:e

Jonas Helmerius

Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771

Forskningsassistent

Mireille Ginesy

Ginesy, Mireille - Forskningsassistent

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492986

Utbytesstudent

Hruzova, Katerina - Utbytesstudent

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Vörös, Dimitrij - Utbytesstudent

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Ämnesföreträdare - Gränsytors kemi

Oleg Antzutkin

Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524

Anställda - Gränsytors kemi

Ämnesföreträdare

Oleg Antzutkin

Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524

Biträdande professor

Lars Gunneriusson

Gunneriusson, Lars - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Anna-Carin Larsson

Larsson, Anna-Carin - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Faiz Ullah Shah

Shah, Faiz Ullah - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491291

Universitetslektor

Eva Gunneriusson

Gunneriusson, Eva - Universitetslektor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126

Universitetslektor, biträdande

Andrei Filippov

Filippov, Andrei - Biträdande universitetslektor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491839

Post doktor

Manishkumar Shimpi

Shimpi, Manishkumar - Forskare, Postdoc

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492975

Doktorand

Vasantha Gowda

Gowda, Vasantha - Doktorand

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492539

Khalili, Roya - Doktorand

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anuttam Patra

Patra, Anuttam - Doktorand

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491934
Mylene Trublet

Trublet, Mylene - Doktorand

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493448

Ämnesföreträdare - Kemisk teknologi

Jonas Hedlund

Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105

Anställda - Kemisk teknologi

Ämnesföreträdare

Jonas Hedlund

Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105

Professor

Mattias Grahn

Grahn, Mattias - Professor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491928
Johan Sterte

Sterte, Johan - Professor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: XX

Adjungerad professor

Öhrman, Olov - Adjungerad professor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Johanne Mouzon

Mouzon, Johanne - Biträdande professor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491960

Universitetslektor

Allan Holmgren

Holmgren, Allan - Universitetslektor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140

Universitetslektor, biträdande

Liang Yu

Yu, Liang - Biträdande universitetslektor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493002
E-post: liang.yu@ltu.se

Forskare

Han Zhou

Zhou, Han - Forskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491375
E-post: han.zhou@ltu.se
Ming Zhou

Zhou, Ming - Forskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491294

Gästforskare

Edgar Cardenas

Cardenas, Edgar - Gästforskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Stevenson, Victoria - Gästforskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Doktorand

Mohammad Sadegh Nabavi

Nabavi, Mohammad Sadegh - Doktorand

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492861

Övrig personal

Lanza, Silvia - Praktikant

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Ämnesföreträdare - Mineralteknik

Jan Rosenkranz

Rosenkranz, Jan - Professor, Avdelningschef, Ämnesföreträdare

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183

Anställda - Mineralteknik

Ämnesföreträdare

Jan Rosenkranz

Rosenkranz, Jan - Professor, Avdelningschef, Ämnesföreträdare

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183

Universitetslektor

Bertil Pålsson

Pålsson, Bertil - Universitetslektor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491314
Anders Sand

Sand, Anders - Universitetslektor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491313

Universitetslektor, biträdande

Cecilia Lund

Lund, Cecilia - Biträdande universitetslektor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492354

Post doktor

Karlkvist, Tommy - Post doktor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765

Parian, Mehdi - Post doktor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492556

Doktorand

Guntoro, Pratama Istiadi - Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493235

Koch, Pierre-Henri - Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493003
Erdogan Kol

Kol, Erdogan - Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491015
Viktor Lishchuk

Lishchuk, Viktor - Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492992

Mulenshi, Jane - Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493673

Forskningsingenjör

Nordström, Ulf - Forskningsingenjör

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491929

Ämnesföreträdare - Processmetallurgi

Samuelsson, Caisa - Professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491385

Anställda - Processmetallurgi

Ämnesföreträdare

Bo Björkman

Björkman, Bo - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292

Professor

Samuelsson, Caisa - Professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491385

Adjungerad professor

Sundqvist-Öqvist, Lena - Adjungerad professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492045

Biträdande professor

Charlotte Andersson

Andersson, Charlotte - Biträdande professor, Programchef

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493682

Engström, Fredrik - Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388

Universitetslektor

Hesham Ahmed

Ahmed, Hesham - Universitetslektor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309

Universitetslektor, biträdande

Andreas Lennartsson

Lennartsson, Andreas - Biträdande universitetslektor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492379

Doktorand

Anton Andersson

Andersson, Anton - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409
Asmaa El-Tawil

El-Tawil, Asmaa - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493131

Feng, Yan - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492921
E-post: yan.feng@ltu.se
Jakob Kero

Kero, Jakob - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493511
Samira Lotfian

Lotfian, Samira - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492982

Olofsson, Jenny - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493979

Prasad, Pande Nishant - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493690
Kamesh Sandeep

Sandeep, Kamesh - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492882
Suchandra Sar

Sar, Suchandra - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491013

Forskningsing 1:e

Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493410

Forskningsassistent

Strandkvist, Ida - Forskningsassistent

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491329

Övrig personal

Bäckström, Jonas - Forskarstuderande

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser