I media: Anpassa eller försvinna – så blir framtidens yrkesroller i byggsektorn

Publicerad: 18 juni 2020

Kajsa Simu, strategiutvecklare på NCC och forskare vid Luleå Tekniska Universitet, möter en stor idérikedom på byggarbetsplatserna där hantverkarna ofta är bra på att definiera vad som skulle kunna effektiviseras i deras del av processen.

– Ändå är det dit digitaliseringsförändringarna inte nått i samma utsträckning som i övriga branschen, säger hon och framhäver standardiseringar som ett nyckelverktyg för förbättring. säger Kajsa Simu.

Kajsa Simu

Kajsa Simu, Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser