Hoppa till innehållet
Carolina_Weinz
Carolina Weinz, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Foto: Iida Junnikkala Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ökat fokus på hållbarhet vid renoveringar

Publicerad: 29 oktober 2020

Carolina Weinz, ny doktorand på avdelningen för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet, ska forska om hållbara renoveringar av byggnader med kulturhistoriska värden i ett livscykelperspektiv.

Vad ska din forskning handla om?

Jag har fått äran att delta i två forskningsprojekt som båda finansieras av Energimyndigheten och är en del av deras ”Spara och bevara”-program. Forsknings- och utvecklingsprogrammet Spara och bevara syftar till att bidra med kunskap och kompetens om hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan ha en effektivare energianvändning utan att förvanska dess kulturvärden.

I det ena projektet, Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer, kommer jag att kika på vilka möjligheter två flerbostadshus belägna i Piteå från 70-talet har att energieffektiviseras med hänsyn till dess kulturhistoriska intresse. Till det kommer jag att undersöka vilka installations- och byggnadstekniska åtgärder som kan tänkas genomföras för att inomhusklimatet och energiförbrukningen ska förbättras samtidigt som dom är ekonomiskt försvarbara. Ett högst aktuellt projekt med anledning av att en stor del av vårt svenska bostadsbestånd byggdes under miljonprogrammet 1965-1975 och av dessa är ungefär två tredjedelar flerbostadshus. Hos dessa bestånd finns idag ett stort renoverings- och energieffektiviseringsbehov. Till projektet är även AB PiteBo samfinansiär.

I det andra projektet, Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet, kommer jag att kika på hur man kan göra livscykelbedömningar och analyser av kulturhistoriska byggnader med nog många år på nacken att sakna dokumenterade data för sina byggdelar. Genom att komma fram till en metodik om hur dessa analyser och bedömningar kan genomföras går det vidare också att studera om det är mer ekonomiskt försvarbart med kontinuerliga energieffektiviseringsrenoveringar under en byggnads livstid eller med mer periodvist omfattande renoveringar.

Vad har du för bakgrund?

Från Luleå. Studerat programmet Civilingenjör Arkitektur här på LTU, som jag precis tagit examen från. Yrkesmässigt har jag arbetat flertalet år inom detaljhandeln och driver sedan 2015 en enskild firma där jag får friheten till att ta mig an kreativa projekt – det har blivit allt ifrån arkitektuppdrag till affärsutvecklingsuppdrag med fokus på innovation och idéutveckling.

Vad fick dig att vilja forska?

Sommaren 2017 fick jag försmak på doktorandlivet då jag arbetade som forskningsingenjör, också här på LTU. Under den sommaren försökte jag lista ut hur man kunde göra en 4D-simulation av en kommande hamnbyggnation, alltså hur man kunde visualisera hamnbyggnationens framväxt över tid. Fokus låg på att tydliggöra dom olika aktiviteterna som skulle genomföras med bygget. Jag kände mig som hemma på en gång! Att få grotta, undersöka och fundera på lösningar till ett aktuellt problem är någonting som verkligen driver mig. Så det har legat i bakhuvudet länge.

Mot slutet av utbildningen dök lämpligt nog möjligheten om att ansöka till denna doktorandtjänst upp och att få bidra med kunskap och erfarenheter till ett område som verkligen tilltalar mig kunde jag ju bara inte gå miste om!

För mer info:

Carolina Weinz, Doktorand

Telefon: 0920-492929
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser