Avdelningen för Kemiteknik

Kemiteknik innefattar forskningsämnena Biokemisk och kemisk processteknik, Gränsytors kemi och Kemisk teknologi. Vår kompetens omfattar design och optimering av biologiska och kemiska processer för omvandling av råvaror till kemikalier, drivmedel och andra värdefulla produkter och material. Vi är en nationellt ledande och en internationellt erkänd forsknings-, utbildningsmiljö med avancerad laboratorier och utrustning för utveckling av processer och produkter som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi ansvarar bland annat för inriktningen Förnyelsebara produkter och bränslen inom civilingenjörsprogrammet Industriell miljö och processteknik. Den globala utmaningen att minska beroende av fossil råvara för produktion av energi, drivmedel och kemikalier kräver utveckling av nya effektiva processer som kan konvertera förnyelsebar råvara till de produkter som samhället efterfrågar. Vår utbildning belyser hur katalysatorer, reaktorer och separationsutrustning fungerar och hur dessa kan kombineras till effektiva processer för att bättre nyttja råvaran. Med denna utbildning vill vi ge studenterna kunskaper som gör dem redo att utveckla både dagens och morgondagens kemiska processer för ett uthålligt samhälle.

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 3 februari 2014

Uppdaterad: 13 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017