Hoppa till innehållet
Avdelningen för Kemiteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avdelningen för Kemiteknik

Kemiteknik omfattar forskningsämnena Biokemisk och kemisk processteknik, Gränsytors kemi och Kemisk teknologi. Vår kompetens omfattar design och optimering av biologiska och kemiska processer för omvandling av råvaror till kemikalier, drivmedel och andra värdefulla produkter och material. Vi är nationellt ledande och har en internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö med avancerade laboratorier och utrustning för utveckling av processer och produkter som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi ansvarar bland annat för inriktningen Kemi- och bioprocessteknik inom civilingenjörsprogrammet Hållbar process- och kemiteknik. Den globala utmaningen att minska beroendet av fossil råvara för produktion av energi, drivmedel och kemikalier kräver utveckling av nya effektiva processer som kan konvertera förnybar råvara till de produkter som samhället efterfrågar. Vår utbildning belyser hur katalysatorer, reaktorer och separationsutrustning fungerar och hur dessa kan kombineras till effektiva processer för att bättre nyttja råvaran. Med denna utbildning vill vi ge studenterna kunskaper som gör dem redo att utveckla både dagens och morgondagens kemiska processer för ett hållbart samhälle.