Hoppa till innehållet
LTU Pressbild - Kemiteknik -
Jonas Helmerius, Kemiteknik Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Labbkoordinator forskningsfaciliteter kemiteknik

Publicerad: 14 oktober 2008

Avdelningen har cirka 1000 m2 laboratorieutrymme och en mängd instrument och annan utrustning tillgänglig.

Instrumentbeskrivningar

Bioprocesslab - bioreaktorer för mikrobiell produktion av kemikalier, material och bränsle, samt peptidsyntes-, analys- och separationsutrustning

Spektroskopisk utrustning (FTIR, FT-Raman och NMR) för kemisk analys och analys av gränsytor mellan faser på molekylärnivå, som exv. ytor mellan mineralpartiklar och vatten, tribologiska ytor och träytor.

Utrustning i lab- och bänskskala för studier av hydro- och pyrometallurgiska reaktionsförlopp, kinetik och jämviksförhållanden.

Högupplösande svepelektronmikroskopi för analys av nanopartiklar och porösa strukturer, som exv. zeolitmembran.

Utrustning för partikelanalys: kemisk sammansättning, mätning av partikelstorleksfördelning, partikeldensitet, specifik yta (BET), kontaktvinkel, ytspänning, zeta-potential

Utrustning inom partikelteknologi och fysikaliska separationsmetoder: sönderdelning, partikelstorleks-, densitetsseparation, separation i elektriska och magnetiska fält, flotation

Jonas Helmerius

Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771