Peptidsyntes

Publicerad: 9 mars 2009

Forskning

Ett av de huvudsakliga målen med vår forskning är att detektera och strukturbestämma aktiva peptidaggregat som orsakar Alzheimer, Parkinson, Huntington och liknande sjukdomar.

Vi försöker detektera dessa aktiva, men instabila, aggregat med diffusions NMR och genom att fånga dem på ytan på nanopartiklar.

Peptidsyntes

Peptider med önskad sekvens tillverkas med en automatiserad peptidsyntesmaskin (Applied Biosystems 433A).

Tillverkningen börjar med en C-terminal aminosyra som sätts fast på ett fast (olösligt) supportmaterial. Sedan tillsätts aminosyror, en efter en, tills man når N-terminalen. I slutet på syntesen tas peptiden bort från supportmaterialet genom 95% TFA följt av lyofilisering för att få en torr peptid.

Produkten renas sedan med HPLC och renheten bestäms med masspektroskopi.

Pptidsyntesmaskinen kombinerar skyddande kemi (BOC/Fmoc) med aktivering (DCC/HOBt/HBTU) för att tillverka peptider i fast fas.