Disputation Mylène Trublet - Gränsytors kemi

Publicerad: 19 september 2018

Titanium (IV) Phosphates: The Next Generation of Wastewater Sorbents

Mylene Trublet

Trublet, Mylene -

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493448
Rum: C141 - Luleå»