09:00 15 nov
Robert Hällmark
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Disputation Robert Hällmark - Konstruktionsteknik

15 nov. 2018, 09:00 - 10:00
Luleå, D770
Publicerad: 10 september 2018

Composite Bridges – Innovative ways of achieving composite action

Robert Hällmark

Hällmark, Robert - Doktorand, 1:e Forskningsingenjör

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F967 - Luleå»