Gruppfoto SBN 2018 - Storforsen, Aug

Kontakta oss

Charlotta Johansson

Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Prefekt, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491867
Rum: F742 - Luleå»
Phillip Tretten

Tretten, Phillip - Biträdande professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492855
Rum: F701 - Luleå»
Mojgan Aalipour

Aalipour, Mojgan - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492859
Rum: F110 - Luleå»

Abdullah, Twana - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491560
Alireza Ahmadi

Ahmadi, Alireza - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493047
Rum: F714 - Luleå»
Hesham Ahmed

Ahmed, Hesham - Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309

Aiglsperger, Thomas - Biträdande universitetslektor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491016
Rum: F852 - Luleå»
Lena Alakangas

Alakangas, Lena - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Rum: F845 - Luleå»
Nadhir Al-Ansari

Al-Ansari, Nadhir - Professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491858
Yamur Aldouri

Aldouri, Yamur - Industridoktorand

Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492497
Rum: F101 - Luleå»
Ammar Ali

Ali, Ammar - Gäst

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Al-Jabban, Wathiq - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493461
Qais Al-Madhlom

Al-Madhlom, Qais - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491372
Ahmed Al-Rubaei

Al-Rubaei, Ahmed - Post doktor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492353
Rum: R122 - Luleå»
Rayendra Anandika

Anandika, Rayendra - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492151
Rum: F112 - Luleå»
Charlotte Andersson

Andersson, Charlotte - Biträdande professor, Programchef

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493682

Andersson, Erik - Forskningsingenjör

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493883
Rum: F662 - Luleå»
Anton Andersson

Andersson, Anton - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409
Joel Andersson

Andersson, Joel - Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493549
Rum: F835 - Luleå»
Pedro Andrade

Andrade, Pedro - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492073
Lale Andreas

Andreas, Lale - Biträdande professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262
Io Antonopoulou

Antonopoulou, Io - Post doktor, Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493453
Rum: C152 - Luleå»
Oleg Antzutkin

Antzutkin, Oleg - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524
Rum: C140 - Luleå»
Daniel Ask

Ask, Daniel - Adjungerad professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Ask

Ask, Maria - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491411
Rum: F849 - Luleå»
Tarun Bansal

Bansal, Tarun - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493997
Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Rum: F836 - Luleå»
Tobias Bauer

Bauer, Tobias - Biträdande professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Rum: F841 - Luleå»
Torben Bauer

Bauer, Torben - Doktorand

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493840
Glenn Berggård

Berggård, Glenn - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711
Rum: F138 - Luleå»
Elin Bergliv

Bergliv, Elin - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492936
Malin Berlin

Berlin, Malin - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493130
Rum: F765 - Luleå»

Bhattacharjee, Shimantika - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493683
Rum: F973 - Luleå»
Bo Björkman

Björkman, Bo - Professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292
Veronica Bladfält

Bladfält, Veronica - Ekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493976
Rum: F747 - Luleå»
Thomas Blanksvärd

Blanksvärd, Thomas - Biträdande professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491642
Rum: F967 - Luleå»
Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Rum: R120 - Luleå»

Bohlin, Leif - teknologie doktor

Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493713
Victoria Bonath

Bonath, Victoria - Forskningsassistent

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492934
Rum: F958 - Luleå»
Göran Boström

Boström, Göran - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493110
Rum: F765 - Luleå»

Brethes, Anais - PostDoc

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F844 - Luleå»
Ico Broekhuizen

Broekhuizen, Ico - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570
Rum: R227 - Luleå»
Thanyarat Buasiri

Buasiri, Thanyarat - Doktorand

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491907
Rum: F960 - Luleå»

Byfors, Jan - Adjungerad professor, Adjungerad professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Byström, Alexandra - Biträdande universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715

Bäckström, Jonas - Forskarstuderande

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Cai, Zongyu - Forskningsing 1:e

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491011
Rum: F102 - Luleå»

Candell, Olov - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ivan Carabante

Carabante, Ivan - Biträdande universitetslektor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Edgar Cardenas

Cardenas, Edgar - Gästforskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C164 - Luleå»
Miguel Castano

Castano, Miguel - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493988
Rum: F713 - Luleå»
Ali Chabuk

Chabuk, Ali - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493462
Praneeth Chandran

Chandran, Praneeth - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493689
Rum: F105 - Luleå»
David Chapman

Chapman, David - Biträdande universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491380
Rum: F138 - Luleå»
Saeed Chehreh Chelgani

Chehreh Chelgani, Saeed - Biträdande professor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491494

Chen, Shiwei - Doktorand

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493999
Rum: F956 - Luleå»

Chipakwe, Vitalis - Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Riia Chmielowski

Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492033
Rum: F833 - Luleå»
Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Rum: C153 - Luleå»
Betty Christakopoulou

Christakopoulou, Betty - Projektledare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850
Peter Collin

Collin, Peter - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F944 - Luleå»
Andrzej Cwirzen

Cwirzen, Andrzej - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493387
Rum: F991 - Luleå»

Cyron, Wojciech - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492804
Rum: F973 - Luleå»
Lars-Olof Dahlström

Dahlström, Lars-Olof - Adjungerad professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 031-7715000

Dersin, Pierre - Adjungerad professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Savka Dineva

Dineva, Savka - Professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493214
Rum: F611 - Luleå»

Do, Tan - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492052
E-post: tan.do@ltu.se
Rum: F635 - Luleå»
Bernhard Dold

Dold, Bernhard - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493695
Rum: F861 - Luleå»
Ida Edskär

Edskär, Ida - Forskare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491769
Rum: F967 - Luleå»
Andreas Eitzenberger

Eitzenberger, Andreas - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492267
Li Ek

Ek, Li - Ekonom

Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Kemiteknik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493435
E-post: li.ek@ltu.se
Rum: F745 - Luleå»

Ekelund, Björn - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F134 - Luleå»
Lennart Elfgren

Elfgren, Lennart - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660
Rum: F969 - Luleå»
Sten-Åke Elming

Elming, Sten-Åke - Professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491392
Rum: F850 - Luleå»
Asmaa El-Tawil

El-Tawil, Asmaa - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493131
Mats Emborg

Emborg, Mats - Professor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F991 - Luleå»

Engström, Fredrik - Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388
Anneli Engström

Engström, Anneli - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491616
Rum: F761 - Luleå»
Susanne Engström

Engström, Susanne - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Rum: F963 - Luleå»

Engström, Emma - Adjungerad professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Dan Engström

Engström, Dan - Adjungerad professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F946 - Luleå»
Josefine Enman

Enman, Josefine - Universitetslektor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491267
Rum: C158 - Luleå»
Irem Erguncu Guclu

Erguncu Guclu, Irem - Doktorand, Gäst

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F608 - Luleå»
Jarkko Erikshammar

Erikshammar, Jarkko - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F946 - Luleå»
Per-Erik Eriksson

Eriksson, Per-Erik - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriellt och hållbart byggande, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058
Henrik Eriksson

Eriksson, Henrik - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491205
Rum: F940 - Luleå»

Eriksson, Anna - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491007

Etienne, Marius - Praktikant

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Mohammad Ezz-Aldeen

Ezz-Aldeen, Mohammad - Doktorand

Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Stephen Mayowa Famurewa

Famurewa, Stephen Mayowa - Biträdande universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492375
Rum: F707 - Luleå»

Flanagan, Kelsey - Post doktor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491284
Rum: R230 - Luleå»
Thomas Forsberg

Forsberg, Thomas - Forskningsingenjör

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491669

Funehag, Johan - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491489

Furén, Robert - Industridoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Michael Försth

Försth, Michael - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265
Diego Galar

Galar, Diego - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492437

Gao, Jingyu - Doktorand, Doktorand

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493942
Rum: F855 - Luleå»
Amir Garmabaki

Garmabaki, Amir - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493429
Rum: F113 - Luleå»
Snezana Gavric

Gavric, Snezana - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491279
Rum: R223 - Luleå»

Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Rum: F654 - Luleå»
Yahya Ghasemi

Ghasemi, Yahya - Forskare

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492863
Rum: F989 - Luleå»
Behzad Ghodrati

Ghodrati, Behzad - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491456
Rum: F705 - Luleå»
Yousef Ghorbani

Ghorbani, Yousef - Biträdande professor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493422
Cecilia Glover

Glover, Cecilia - Projektkoordinator

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493143
Rum: F717 - Luleå»
Kai Goebel

Goebel, Kai - Adjungerad professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: N/A - Luleå»
Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Rum: R127 - Luleå»
Jenny Greberg

Greberg, Jenny - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Rum: F613 - Luleå»
Eva Gunneriusson

Gunneriusson, Eva - Universitetslektor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126
Rum: C146 - Luleå»
Lars Gunneriusson

Gunneriusson, Lars - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»
Per Gunnvard

Gunnvard, Per - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493582
Pratama Istiadi Guntoro

Guntoro, Pratama Istiadi - Doktorand, MC, Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493235
Anna Gustafson

Gustafson, Anna - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493309
Rum: F614 - Luleå»
Karin Habermehl-Cwirzen

Habermehl-Cwirzen, Karin - Universitetslektor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493509
Rum: F926 - Luleå»
Adrianus Halim

Halim, Adrianus - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493484
Hussan Hamodi

Hamodi, Hussan - Biträdande universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492945
Rum: F102 - Luleå»
Carina Hannu

Hannu, Carina - Ekonom

Organisation: Byggkonstruktion och brand, VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493663
Rum: F971 - Luleå»

Hassan, Rebwar - Phd Student

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Hedenström

Hedenström, Maria - Ekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493233
Rum: F736 - Luleå»
Jonas Hedlund

Hedlund, Jonas - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105
Rum: C166 - Luleå»
Hans Hedlund

Hedlund, Hans - Adjungerad professor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Hedlund Nilsson, Emelie - Kommundoktorand

Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: R105 - Luleå»
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Rum: R118 - Luleå»

Hellgren, Simon - Forskningsingenjör

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491568

Hellingwerf, Rob - Adjungerad professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493709
Jonas Helmerius

Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771
Rum: C156 - Luleå»
Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528
Rum: R117 - Luleå»
Erik Hidman

Hidman, Erik - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493412
Therese Holm

Holm, Therese - Chef SBN/PE, Controller/Gruppchef SBN

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491226
Rum: F751 - Luleå»
Allan Holmgren

Holmgren, Allan - Universitetslektor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140
Rum: C142 - Luleå»
Mattias Holmgren

Holmgren, Mattias - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Rum: F702 - Luleå»

Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493410
Hadi Hoseinie

Hoseinie, Hadi - Biträdande universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F112 - Luleå»

Hruzova, Katerina - Utbytesstudent

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C144 - Luleå»
Abeer Humad

Humad, Abeer - Doktorand

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493467
Rum: F970 - Luleå»

Hussamadin, Raafat - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Robert Hällmark

Hällmark, Robert - 1:e Forskningsingenjör

Organisation: Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F967 - Luleå»
Lina Hällström

Hällström, Lina - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543

Höckerlind, Rolf - Lärare

Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anders Hösthagen

Hösthagen, Anders - Doktorand

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Höök, Matilda - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Musa Adebayo Idris

Idris, Musa Adebayo - Post doktor, post doktor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492129
Prasanna Illankoon

Illankoon, Prasanna - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493957
Rum: F107 - Luleå»

Iqbal, Naveed - Biträdande universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492198
Nagib Islam Ahmed El Sayed

Islam Ahmed El Sayed, Nagib - Ekonom

Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Mineralteknik och metallurgi, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493680
Rum: F746 - Luleå»
Marie Jakobsson

Jakobsson, Marie - Institutionsadministratör

Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491353
Rum: F757 - Luleå»
Gustav Jansson

Jansson, Gustav - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Rum: F934 - Luleå»
Nils Jansson

Jansson, Nils - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
Rum: F846 - Luleå»
Hassanean Jassim

Jassim, Hassanean - Doktorand Stipendiat

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493463
Qi Jia

Jia, Qi - Biträdande universitetslektor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493108
E-post: qi.jia@ltu.se
Alexander Jimenez

Jimenez, Alexander - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493983
Rum: F942 - Luleå»
Charlotta Johansson

Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Prefekt, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491867
Rum: F742 - Luleå»
Daniel Johansson

Johansson, Daniel - Professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492361
Örjan Johansson

Johansson, Örjan - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Rum: F711 - Luleå»

Johansson, Malin - Forskningsing 1:e

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491929
Veronica Jägare

Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629
Anna-Therese Järvenpää

Järvenpää, Anna-Therese - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492896
Rum: F944 - Luleå»
Tobias Kampmann

Kampmann, Tobias - Forskare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492891
Rum: F860 - Luleå»
Ramin Karim

Karim, Ramin - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344
Rum: F715 - Luleå»
Birgitta Karlberg

Karlberg, Birgitta - Administrativ chef

Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491905
Rum: F749 - Luleå»

Karlkvist, Tommy - Biträdande universitetslektor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765
Tarja Karlsson

Karlsson, Tarja - Ekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Byggkonstruktion och brand, Geovetenskap och miljöteknik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491922
Rum: F732 - Luleå»

Karlsson, Teemu - Industridoktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anthi Karnaouri

Karnaouri, Anthi - Forskare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492046
Rum: C170 - Luleå»
Alfreda Kasiuliene

Kasiuliene, Alfreda - Doktorand

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493634
Jakob Kero

Kero, Jakob - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493511
Hamid Khajehei

Khajehei, Hamid - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493687
Rum: F108 - Luleå»
Saad Ahmed Khan

Khan, Saad Ahmed - Post doktor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491402
Rum: F111 - Luleå»
Anton Kjellsson

Kjellsson, Anton - Forskningsing 1:e

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493838
Rum: F951 - Luleå»
Helena Klasson

Klasson, Helena - Adjungerad universitetsadjunkt, Adjungerad adjunkt

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sven Knutsson

Knutsson, Sven - Professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493312
Ankit Kothari

Kothari, Ankit - Doktorand

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491040
Rum: F981 - Luleå»

Kour, Ravdeep - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492898
Rum: F104 - Luleå»
Sylvia Kowar

Kowar, Sylvia - Koordinator

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491473
Rum: R125 - Luleå»
Adolf Krige

Krige, Adolf - Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C139 - Luleå»

Kronsell, Ida - Forskningsing 1:e

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Uday Kumar

Kumar, Uday - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826

Kumari, Jaya - Doktorand, Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492427
Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Elisabeth Kvarnström

Kvarnström, Elisabeth - Adjungerad professor, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders - Professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908

Lagerqvist, Ove - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491923
Katharina Lange

Lange, Katharina - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493264
Anna-Carin Larsson

Larsson, Anna-Carin - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Rum: C143 - Luleå»
Johan Larsson

Larsson, Johan - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492263
Rum: F938 - Luleå»
Moa Larsson

Larsson, Moa - Ekonom

Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491312
Rum: F741 - Luleå»

Larsson-Kråik, Per-Olof - Adjungerad professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Laue

Laue, Jan - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491288
E-post: jan.laue@ltu.se
Andreas Lennartsson

Lennartsson, Andreas - Biträdande universitetslektor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492379
Günther Leonhardt

Leonhardt, Günther - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403
Rum: R109 - Luleå»

Liaghat, Samaneh - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491417
Helena Lidelöw

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766
Rum: F946 - Luleå»
Sofia Lidelöw

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839
Rum: F961 - Luleå»
Janet Lin

Lin, Janet - Biträdande professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491564
Rum: F712 - Luleå»

Lindberg, Ronnie - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jenny Lindblom

Lindblom, Jenny - Universitetslektor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493630
Sarah Lindfors

Lindfors, Sarah - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493222
Rum: R221 - Luleå»
Johan Linton

Linton, Johan - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Nina Lintzen

Lintzen, Nina - Biträdande universitetslektor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491747
Fredrik Ljunggren

Ljunggren, Fredrik - Professor

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491286
Rum: F709 - Luleå»
Leslie Logan

Logan, Leslie - Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491855
Rum: F843 - Luleå»
Weizhuo Lu

Lu, Weizhuo - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser