SBN Gruppfoto 2016

Kontakta oss

Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Aalipour, Mojgan - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492859
Abdullah, Twana - Doktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491560
Aguilar, Wilson - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Ahmadi, Alireza - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493047
Ahmed, Hesham - Universitetslektor
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309
Alakangas, Lena - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Al-Ansari, Nadhir - Professor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491858
Aldouri, Yamur - Doktorand
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492497
Ali, Ammar - Gäst
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Al-Jabban, Wathiq - Doktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493461
Aljumaili, Mustafa - Postdoc
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491553
Allen, Rodney - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Al-Madhlom, Qais - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491372
An, Rong - Postdok
User avatar
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: rong.an@ltu.se
Anandika, Rayendra - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492151
Andersson, Charlotte - Biträdande professor, Programchef
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493682
Andersson, Erik - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493883
Andersson, Jörgen - Adjungerad universitetsadjunkt
User avatar
Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493715
Andersson, Anton - Doktorand
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409
Andersson, Joel - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493549
Andersson-Wikström, Alexandra - Doktorand
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078
Andrade, Pedro - Doktorand
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492073
Andreas, Lale - Biträdande professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262
Annaduzzaman, Md - Forskningsingenjör
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493581
Antonopoulou, Io - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493453
Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524
ArastehKhouy, Iman - Biträdande universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492071
Ask, Daniel - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ask, Maria - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491411
Bagge, Niklas - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491264
Banda, Sraj - Forskningsassistent
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493212
Bark, Glenn - Universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Bauer, Tobias - Biträdande universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Bauer, Susanne - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491957
Berg, Britt-Marie - Administratör
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493714
Berggård, Glenn - Universitetslektor
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711
Bergliv, Elin - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492936
Berglund, Kris - Gästprofessor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493070
Bernspång, Lars - Biträdande professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491308
Beyglou, Ali - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492948
Bhanbhro, Riaz - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491358
Bhattacharjee, Shimantika - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Träbyggnad, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493683
Bida, Jan - Lektor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: jan.bida@ltu.se
Bista, Dipen - Gäst
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Björkman, Bo - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292
Blanksvärd, Thomas - Biträdande professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491642
Blecken, Godecke-Tobias - Universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Bohlin, Leif - teknologie doktor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493713
Bonath, Victoria - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492934
Boström, Göran - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493110
Brabie, Voicu - Docent
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Broekhuizen, Ico - Doktorand, Doktorand
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570
Byström, Alexandra - Forskare
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715
Bågholt, Christoffer - Gäst
User avatar
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bäckström, Jonas - Forskarstuderande
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Candell, Olov - Adjungerad universitetslektor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Carabante, Ivan - Biträdande universitetslektor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Cardenas, Edgar - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Chabuk, Ali - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493462
Chandran, Praneeth - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493689
Chapman, David - Doktorand
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491380
Charikinya, Edson - Gästforskare
User avatar
Organisation: Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Chebudie, Abiy - Doktorand, Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493681
Chen, Guanghui - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491637
Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492033
Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Christakopoulou, Betty - Projektledare
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850
Cielesta, Szymon - Gäst
User avatar
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Collin, Peter - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Conrad, Sarah - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491690
Cwirzen, Andrzej - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493387
Dagli, Deniz - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493465
Dahlén, Lisa - Universitetslektor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Danielsson, Markus - Doktorand
User avatar
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491943
Dineva, Savka - Professor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493214
Dold, Bernhard - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493695
Domeij, Johan - Forskningsingenjör, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Edelbro, Catrin - Universitetslektor, Huvudansvarig utbildningsledare (HUL
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493318
Edeskär, Tommy - Universitetslektor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493065
Edskär, Ida - Doktorand
Organisation: Träbyggnad, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491769
Eitzenberger, Andreas - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492267
Ek, Li - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493435
E-post: li.ek@ltu.se
Ekelund, Björn - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elfgren, Lennart - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660
Elming, Sten-åke - Professor
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491392
El-Tawil, Asmaa - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493131
Emborg, Mats - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Eng, Patrik - Vaktmästare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493708
Engström, Fredrik - Biträdande professor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388
Engström, Anneli - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491616
Engström, Susanne - Universitetslektor
Organisation: Träbyggnad, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Enman, Josefine - Universitetslektor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491267
Erguncu Guclu, Irem - Gäst
User avatar
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Erikshammar, Jarkko - Adjungerad universitetsadjunkt
Organisation: Träbyggnad, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Eriksson, Per-Erik - Professor
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Innovation och Design, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058
Ezz-Aldeen, Mohammad - Doktorand
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Famurewa, Stephen Mayowa - Biträdande universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492375
Feng, Yan - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492921
E-post: yan.feng@ltu.se
Feng, Kailun - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493954
Fettweis, Reginald - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493629
Filippov, Andrei - Biträdande universitetslektor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491839
Flodström, Ann-Christin - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493912
Forsberg, Thomas - Forskningsingenjör
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491669
Forsling, Willis - Professor emeritus
Organisation: Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Fransson, Lennart - Forskare
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493102
Försth, Michael - Professor
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265
Galar, Diego - Professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492437
Gao, Jingyu - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493942
Garcia, Gustavo - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Garmabaki, Amir - Universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493429
Gavric, Snezana - Doktorand, Doktorand
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491279
Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Gerogianni, Alexandra - Praktikant
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ghasemi, Yahya - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492863
Ghodrati, Behzad - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491456
Ghosh, Rajib - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492588
Ginesy, Mireille - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492986
Glover, Cecilia - Projektkoordinator
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493143
Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Gowda, Vasantha - Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492539
Grahn, Mattias - Professor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491928
Greberg, Jenny - Biträdande professor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Guclu, Erim - Postdoc
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493450
Gunneriusson, Eva - Universitetslektor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126
Gunneriusson, Lars - Biträdande professor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Gunnvard, Per - Doktorand, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493582
Gustafson, Anna - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493309
Gustafsson, Andreas - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Habermehl-Cwirzen, Karin - Projektledare
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493509
Halim, Adrianus - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493484
Hamberg, Roger - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492287
Hamodi, Hussan - Forskare, Post Doc
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492945
Hannu, Carina - Projektekonom
Organisation: Byggkonstruktion och brand, VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493663
Hassan, Rebwar - Phd Student
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
He, Guojing - Gästprofessor
Organisation: Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105
Hedlund, Hans - Adjungerad professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hedström, Annelie - Biträdande professor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Hellqvist, Björn - Rektor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493704
Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771
Herrmann, Inga - Biträdande universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528
Heydebreck, Peter - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hidman, Erik - Doktorand
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493412
Holm, Therese - Gruppchef
Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491226
Holmgren, Allan - Universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140
Holmgren, Mattias - Universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Holmgren, Allan - Tekniker
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493408
Holmgren, Maria Magdalena - Senior Projektledare
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492382
Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493410
Hoseinie, Hadi - Biträdande universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Huang, Zheng - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Humad, Abeer - Industridoktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493467
Häggström, Jens - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492120
Hällmark, Robert - Doktorand, 1:e Forskningsingenjör
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hällström, Lina - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543
Höckerlind, Rolf - Lärare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hösthagen, Anders - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Illankoon, Prasanna - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493957
Ingri, Johan - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491843
Iqbal, Naveed - Forskare
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492198
Islam Ahmed El Sayed, Nagib - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Mineralteknik och metallurgi, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493680
Jakobsson, Marie - Institutionsadministratör
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491353
Jansson, Gustav - Universitetslektor
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Jansson, Nils - Biträdande universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
Jassim, Hassanean - Doktorand Stipendiat
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493463
Jia, Qi - Post doktor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493108
E-post: qi.jia@ltu.se
Johansson, Eva - Avdelningschef
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Avdelningschef
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491867
Johansson, Daniel - Biträdande professor
User avatar
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492361
Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Johansson, Tim - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493057
Johansson, Niklas - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johnsson, Roger - Biträdande professor, Avdelningschef
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491791
Jonasson, Jan-Erik - Gästprofessor
Organisation: Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491350
Jones, Tristan - Post doktor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491459
Jonsson, Susanne - Administratör
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493711
Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629
Järvenpää, Anna-Therese - Upphandlare
Organisation: Byggproduktion, Ekonomi, Industriellt och hållbart byggande, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492896
Kaasalainen, Hanna - Post doktor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493532
Kampmann, Tobias - Doktorand
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492891
Karim, Ramin - Professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344
Karlberg, Birgitta - Administrativ chef
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491905
Karlkvist, Tommy - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765
Karlsson, Tarja - Projektekonom
Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Byggkonstruktion och brand, Geovetenskap och miljöteknik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491922
Karlsson, Teemu - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Karnaouri, Anthi - Post doktor
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492046
Kasiuliene, Alfreda - Doktorand
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493634
Kero, Jakob - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493511
Khajehei, Hamid - Doktorand
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493687
Khalili, Roya - Doktorand
User avatar
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Khan, Saad Ahmed - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491402
Klasson, Helena - Adjungerad universitetsadjunkt, Adjungerad adjunkt
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Knutsson, Sven - Professor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493312
Knutsson, Roger - Doktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493478
Koch, Pierre-Henri - Doktorand
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493003
Kol, Erdogan - Doktorand
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491015
Koltsakis, Efthymios - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492939
Korelskiy, Danil - Biträdande universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492315
Korja, Toivo - Professor, Proffessor
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493589
Kowar, Sylvia - Koordinator
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491473
Krantz, Jan - Doktorand
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493042
Krey, Jan - Administratör, Ekonomi
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493706
E-post: jan.krey@ltu.se
Krige, Adolf - Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kumar, Uday - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826
Kumpiene, Jurate - Professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Lagerkvist, Anders - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908
Lagerqvist, Ove - Professor, Ämnesföreträdare
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491923