SBN Gruppfoto 2016

Kontakta oss

Örjan Johansson

Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Rum: F742 - Luleå»
Mojgan Aalipour

Aalipour, Mojgan - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492859
Rum: F110 - Luleå»

Abdullah, Twana - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491560
Alireza Ahmadi

Ahmadi, Alireza - Biträdande professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493047
Rum: F714 - Luleå»
Hesham Ahmed

Ahmed, Hesham - Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309

Aiglsperger, Thomas - Biträdande universitetslektor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491016
Rum: F846 - Luleå»
Lena Alakangas

Alakangas, Lena - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Rum: F845 - Luleå»
Nadhir Al-Ansari

Al-Ansari, Nadhir - Professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491858
Yamur Aldouri

Aldouri, Yamur - Industridoktorand

Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F101 - Luleå»
Ammar Ali

Ali, Ammar - Gäst

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Al-Jabban, Wathiq - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493461
Mustafa Aljumaili

Aljumaili, Mustafa - Postdoc

Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491553
Rum: F103 - Luleå»

Allen, Rodney - Adjungerad professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Qais Al-Madhlom

Al-Madhlom, Qais - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491372
Rayendra Anandika

Anandika, Rayendra - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492151
Rum: F112 - Luleå»
Charlotte Andersson

Andersson, Charlotte - Biträdande professor, Programchef

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493682

Andersson, Erik - Forskningsingenjör

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493883
Rum: F662 - Luleå»
Anton Andersson

Andersson, Anton - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409

Andersson, Joel - Doktorand, Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493549
Rum: F835 - Luleå»
Alexandra Andersson-Wikström

Andersson-Wikström, Alexandra - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078
Rum: L230 - Luleå»
Pedro Andrade

Andrade, Pedro - Doktorand

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492073
Rum: F928 - Luleå»
Lale Andreas

Andreas, Lale - Biträdande professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262
Io Antonopoulou

Antonopoulou, Io - Doktorand, Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493453
Rum: C145 - Luleå»
Oleg Antzutkin

Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524
Rum: C140 - Luleå»
Daniel Ask

Ask, Daniel - Adjungerad professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Ask

Ask, Maria - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491411
Rum: F849 - Luleå»
Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Rum: F836 - Luleå»
Tobias Bauer

Bauer, Tobias - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Rum: F841 - Luleå»
Susanne Bauer

Bauer, Susanne - Forskningsassistent

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn Berggård

Berggård, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711
Rum: F247 - Luleå»
Elin Bergliv

Bergliv, Elin - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492936
Kris Berglund

Berglund, Kris - Gästprofessor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493070
Rum: C153 - Luleå»

Bergman-Weihed, Jeanette - Projektledare

Organisation: Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0767704992
Rum: F731 - Luleå»
Malin Berlin

Berlin, Malin - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493130
Rum: F762 - Luleå»

Bhattacharjee, Shimantika - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493683
Rum: F973 - Luleå»
Bo Björkman

Björkman, Bo - Professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292

Bladfält, Veronica - Projektekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493976
Rum: F747 - Luleå»
Thomas Blanksvärd

Blanksvärd, Thomas - Biträdande professor

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491642
Rum: F967 - Luleå»
Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394

Block, Jan - Industridoktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Bohlin, Leif - teknologie doktor

Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493713
Victoria Bonath

Bonath, Victoria - Doktorand

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492934
Rum: F958 - Luleå»
Göran Boström

Boström, Göran - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493110
Rum: F765 - Luleå»

Brabie, Voicu - Docent

Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Brethes, Anais - Doktorand

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F844 - Luleå»
Ico Broekhuizen

Broekhuizen, Ico - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570

Buasiri, Thanyarat - Doktorand

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491907
Rum: F956 - Luleå»

Byfors, Jan - Adjungerad professor, Adjungerad professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Byström, Alexandra - Biträdande universitetslektor

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715
Rum: F979 - Luleå»

Bäckström, Jonas - Forskarstuderande

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Candell, Olov - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ivan Carabante

Carabante, Ivan - Biträdande universitetslektor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Rum: F648 - Luleå»
Edgar Cardenas

Cardenas, Edgar - Gästforskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C149 - Luleå»
Ali Chabuk

Chabuk, Ali - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493462
Praneeth Chandran

Chandran, Praneeth - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493689
Rum: F105 - Luleå»
David Chapman

Chapman, David - Doktorand

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491380
Rum: F134 - null»
Riia Chmielowski

Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492033
Rum: F833 - Luleå»
Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Rum: C153 - Luleå»
Betty Christakopoulou

Christakopoulou, Betty - Projektledare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850
Rum: F737 - Luleå»
Peter Collin

Collin, Peter - Professor

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F944 - Luleå»
Sarah Conrad

Conrad, Sarah - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491690
Rum: F843 - Luleå»

Crabtree Gärdin, David - Forskningsingenjör

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F956 - Luleå»
Andrzej Cwirzen

Cwirzen, Andrzej - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493387
Rum: F991 - Luleå»

Cyron, Wojciech - Doktorand

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492804
Rum: F940 - Luleå»
Lars-Olof Dahlström

Dahlström, Lars-Olof - Adjungerad professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 031-7715000

Danielsson, Markus - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491943
Savka Dineva

Dineva, Savka - Professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493214
Rum: F611 - Luleå»

Dold, Bernhard - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493695
Rum: F861 - Luleå»
Tommy Edeskär

Edeskär, Tommy - Universitetslektor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493065

Edlund, Thomas - Universitetsadjunkt

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493717
Ida Edskär

Edskär, Ida - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491769
Rum: F959 - Luleå»
Andreas Eitzenberger

Eitzenberger, Andreas - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492267
Li Ek

Ek, Li - Projektekonom

Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Kemiteknik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493435
E-post: li.ek@ltu.se
Rum: F745 - Luleå»

Ekelund, Björn - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F134 - Luleå»
Lennart Elfgren

Elfgren, Lennart - Professor

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660
Rum: F969 - Luleå»
Asmaa El-Tawil

El-Tawil, Asmaa - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493131
Mats Emborg

Emborg, Mats - Professor

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F991 - Luleå»

Engström, Fredrik - Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388
Anneli Engström

Engström, Anneli - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491616
Rum: F761 - Luleå»
Susanne Engström

Engström, Susanne - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Rum: F963 - Luleå»
Josefine Enman

Enman, Josefine - Universitetslektor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491267
Rum: C158 - Luleå»

Erguncu Guclu, Irem - Doktorand, Gäst

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F608 - Luleå»
Jarkko Erikshammar

Erikshammar, Jarkko - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F946 - Luleå»
Per-Erik Eriksson

Eriksson, Per-Erik - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriellt och hållbart byggande, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058

Eriksson, Henrik - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491205
Rum: F951 - Luleå»

Etienne, Marius - Praktikant

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Mohammad Ezz-Aldeen

Ezz-Aldeen, Mohammad - Doktorand

Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Stephen Mayowa Famurewa

Famurewa, Stephen Mayowa - Biträdande universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492375
Rum: F707 - Luleå»

Feng, Yan - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492921
E-post: yan.feng@ltu.se

Feng, Kailun - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493954

Fettweis, Reginald - Doktorand

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493629
Rum: F831 - Luleå»
Thomas Forsberg

Forsberg, Thomas - Forskningsingenjör

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491669
Rum: F662 - Luleå»
Michael Försth

Försth, Michael - Professor

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265
Rum: F930 - Luleå»
Diego Galar

Galar, Diego - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492437

Gao, Jingyu - Doktorand, Doktorand

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493942
Rum: F855 - Luleå»
Amir Garmabaki

Garmabaki, Amir - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493429
Rum: F113 - Luleå»
Snezana Gavric

Gavric, Snezana - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491279

Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Rum: F654 - Luleå»
Yahya Ghasemi

Ghasemi, Yahya - Doktorand

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492863
Behzad Ghodrati

Ghodrati, Behzad - Biträdande professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491456
Rum: F705 - Luleå»
Mireille Ginesy

Ginesy, Mireille - Forskningsassistent

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492986
Cecilia Glover

Glover, Cecilia - Projektkoordinator

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493143
Rum: F717 - Luleå»
Kai Goebel

Goebel, Kai - Adjungerad professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: N/A - Luleå»
Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Rum: L203 - Luleå»
Mattias Grahn

Grahn, Mattias - Professor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491928
Rum: C168 - Luleå»
Jenny Greberg

Greberg, Jenny - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Rum: F613 - Luleå»
Eva Gunneriusson

Gunneriusson, Eva - Universitetslektor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126
Rum: C146 - Luleå»
Lars Gunneriusson

Gunneriusson, Lars - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»
Per Gunnvard

Gunnvard, Per - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493582

Guntoro, Pratama Istiadi - Doktorand, MC, Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493235
Anna Gustafson

Gustafson, Anna - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493309
Rum: F614 - Luleå»

Habermehl-Cwirzen, Karin - Universitetslektor

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493509
Rum: F926 - Luleå»
Adrianus Halim

Halim, Adrianus - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493484

Hamberg, Roger - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492287
Rum: F842 - Luleå»
Hussan Hamodi

Hamodi, Hussan - Forskare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492945
Rum: F102 - Luleå»
Carina Hannu

Hannu, Carina - Projektekonom

Organisation: Byggkonstruktion och brand, VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493663
Rum: F971 - Luleå»

Hassan, Rebwar - Phd Student

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Guojing He

He, Guojing - Gästprofessor

Organisation: Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F979 - null»

Hedaoo, Madhuja - Forskningsing 1:e

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för system- och rymdteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F717 - Luleå»

Hedenström, Maria - Projektekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493233
Rum: F736 - Luleå»
Jonas Hedlund

Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105
Rum: C166 - Luleå»
Hans Hedlund

Hedlund, Hans - Adjungerad professor

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309

Hellingwerf, Rob - Adjungerad professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493709
Jonas Helmerius

Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771
Rum: C156 - Luleå»
Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528
Erik Hidman

Hidman, Erik - Doktorand

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493412
Rum: F138 - Luleå»
Therese Holm

Holm, Therese - Gruppchef

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491226
Rum: F751 - Luleå»
Allan Holmgren

Holmgren, Allan - Universitetslektor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140
Rum: C142 - Luleå»
Mattias Holmgren

Holmgren, Mattias - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Rum: F702 - Luleå»

Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493410
Hadi Hoseinie

Hoseinie, Hadi - Biträdande universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F112 - Luleå»

Hruzova, Katerina - Utbytesstudent

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C138 - Luleå»
Abeer Humad

Humad, Abeer - Industridoktorand

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493467
Rum: F970 - Luleå»
Robert Hällmark

Hällmark, Robert - Doktorand, 1:e Forskningsingenjör

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F967 - Luleå»
Lina Hällström

Hällström, Lina - Doktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543

Höckerlind, Rolf - Lärare

Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anders Hösthagen

Hösthagen, Anders - Doktorand

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Prasanna Illankoon

Illankoon, Prasanna - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493957
Rum: F107 - Luleå»
Johan Ingri

Ingri, Johan - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491843
Rum: F854 - Luleå»

Iqbal, Naveed - Biträdande universitetslektor

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492198
Rum: F934 - Luleå»
Nagib Islam Ahmed El Sayed

Islam Ahmed El Sayed, Nagib - Projektekonom

Organisation: VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Mineralteknik och metallurgi, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493680
Rum: F746 - Luleå»
Marie Jakobsson

Jakobsson, Marie - Institutionsadministratör

Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491353
Rum: F757 - Luleå»
Gustav Jansson

Jansson, Gustav - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Nils Jansson

Jansson, Nils - Biträdande universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
Hassanean Jassim

Jassim, Hassanean - Doktorand Stipendiat

Organisation: SABYGGPR, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493463
Qi Jia

Jia, Qi - Biträdande universitetslektor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493108
E-post: qi.jia@ltu.se

Jimenez, Alexander - Forskningsingenjör

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F956 - Luleå»
Charlotta Johansson

Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491867
Rum: F243 - Luleå»
Daniel Johansson

Johansson, Daniel - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492361
Örjan Johansson

Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Rum: F742 - Luleå»

Johansson, Tim - Forskare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493057

Johansson, Malin - Forskningsing 1:e

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491929

Johansson Lauri, Monica - Projektekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493239
Rum: F734 - Luleå»
Roger Johnsson

Johnsson, Roger - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491791
Rum: F711 - Luleå»
Jan-Erik Jonasson

Jonasson, Jan-Erik - Gästprofessor

Organisation: Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491350
Rum: F977 - Luleå»
Susanne Jonsson

Jonsson, Susanne - Utbildningsadministratör, Administratör

Organisation: Universitetsdirektörens stab, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493711
Veronica Jägare

Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629
Anna-Therese Järvenpää

Järvenpää, Anna-Therese - Doktorand

Organisation: Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492896
Hanna Kaasalainen

Kaasalainen, Hanna - Post doktor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493532
Rum: F858 - Luleå»
Tobias Kampmann

Kampmann, Tobias - Post doktor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492891
Rum: F860 - Luleå»
Ramin Karim

Karim, Ramin - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344
Rum: F715 - Luleå»
Birgitta Karlberg

Karlberg, Birgitta - Administrativ chef

Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491905
Rum: F749 - Luleå»

Karlkvist, Tommy - Post doktor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765
Tarja Karlsson

Karlsson, Tarja - Projektekonom

Organisation: VSS SBN Projektekonomer, VSS SBN, Byggkonstruktion och brand, Geovetenskap och miljöteknik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491922
Rum: F732 - Luleå»

Karlsson, Teemu - Industridoktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anthi Karnaouri

Karnaouri, Anthi - Post doktor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492046
Rum: C170 - Luleå»
Alfreda Kasiuliene

Kasiuliene, Alfreda - Doktorand

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493634
Jakob Kero

Kero, Jakob - Doktorand

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493511
Hamid Khajehei

Khajehei, Hamid - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493687
Rum: F108 - Luleå»

Khalili, Roya - Doktorand

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C157 - Luleå»
Saad Ahmed Khan

Khan, Saad Ahmed - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491402
Rum: F111 - Luleå»

Klasson, Helena - Adjungerad universitetsadjunkt, Adjungerad adjunkt

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F930 - Luleå»

Knutsson, Roger - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493478

Koch, Pierre-Henri - Doktorand

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493003

Koltsakis, Efthymios - Universitetslektor

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492939
Rum: F981 - Luleå»

Korja, Toivo - Professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493589
Rum: F857 - Luleå»

Kour, Ravdeep - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492898
Rum: F104 - Luleå»
Sylvia Kowar

Kowar, Sylvia - Koordinator

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491473
Rum: F255 - Luleå»
Jan Krantz

Krantz, Jan - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493042
Adolf Krige

Krige, Adolf - Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C139 - Luleå»

Kubicki, Sebastian - Praktikant

Organisation: SABYGGPR, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Uday Kumar

Kumar, Uday - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826
Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908

Lagerqvist, Ove - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491923
Johanna Lagnebäck

Lagnebäck, Johanna - Antagningsadministratör

Organisation: VSS SBN, Studentservice, VSS Studieadministrationen, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491401
Rum: F762 - Luleå»

Lan, Ming - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492895
E-post: ming.lan@ltu.se
Rum: F608 - Luleå»
Katharina Lange

Lange, Katharina - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493264

Lanza, Silvia - Praktikant

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C149 - Luleå»
Anna-Carin Larsson

Larsson, Anna-Carin - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Rum: C143 - Luleå»

Larsson, Dan - Adjungerad professor

Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johan Larsson

Larsson, Johan - Biträdande universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492263

Larsson-Kråik, Per-Olof - Adjungerad professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Laue

Laue, Jan - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491288
E-post: jan.laue@ltu.se
Andreas Lennartsson

Lennartsson, Andreas - Biträdande universitetslektor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492379
Gunther Leonhardt

Leonhardt, Gunther - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403

Levander, Lisa - Industridoktorand

Organisation: Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491960
Rum: C164 - Luleå»
Helena Lidelöw

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766
Rum: F951 - Luleå»
Sofia Lidelöw

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839
Rum: F961 - Luleå»